Maandag, 19 augustus 2019

Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Belangen behartigen doe je met z'n allen, samen en schouder aan schouder.


Onbegrijpelijk: Rechter accepteert falende NVWA

Lees meer

Onbegrijpelijk: Rechter accepteert falende NVWA

11 juli 2019

Rechter accepteert falend toezicht NVWA in fipronilzaak.

Lees meer...


DGF 2020-2024 ondertekend

Lees meer

DGF 2020-2024 ondertekend

08 juli 2019

Op donderdag 20 juni hebben alle veehouderijsectoren en het ministerie van LNV het nieuwe convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020 – 2024 getekend. In het nieuwe DGF-convenant vermindert het plafondbedrag voor de bestrijding van vogelgriep met 5 miljoen van 35 naar 30 miljoen euro voor de periode van 5 jaar. Het plafondbedrag voor Newcastle Disease (NCD) wordt niet aangepast en bedraagt 2 miljoen euro. De NVP had liever getekend voor een lager plafondbedrag voor de bestrijding van vogelgriep. Het is en blijft een enorm bedrag wat door de sector opgehoest moet worden, maar deze verlaging was het hoogst haalbare voor de pluimveesector. We blijven inzetten op een andere verdeling van de kosten, temeer omdat de overheid de aanleg van natte natuurgebieden stimuleert. De NVP is er van overtuigt dat daar een verband ligt met de introductie van vogelgriep op de pluimveebedrijven.

Lees meer...


PAS op de plaats?

Lees meer

PAS op de plaats?


LPAI in België

23 mei 2019

De situatie in België met LPAI type H3N1 woekert nog altijd voort en is zelfs in Frankrijk aangetroffen. Op de getroffen bedrijven vertonen de pluimveekoppels ernstige klinische verschijnselen, zoals hoge uitval (20%-60%) en productiedaling (20%-100%). Vooralsnog is de enige overeenkomstige factor die gevonden wordt bij deze pluimveekoppels een besmetting met het laagpathogene aviaire influenza (LPAI) virus H3N1. Over de aard van het ziekteverwekkende vermogen van dit virus zijn de meningen verdeeld. Daarnaast worden er steeds verschillende pathogenen samen met H3N1 worden aangetroffen. Het ziektebeeld is in ieder geval niet eenduidig te noemen. Vogelgriep van het type H3 is geen bestrijdingsplichtige ziekte, dat zijn uitsluitend het type H5 en N7. Pluimveehouders en hun ketenpartners nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van deze bedrijfsziekte (LPAI, type H3N1).

Lees meer...


ALV 2019

Lees meer

ALV 2019

10 april 2019

Op 8 april heeft de NVP minister Schouten mogen verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering op de prachtige locatie van het Pluimveemuseum in Barneveld. We hebben met een volle zaal stil gestaan bij 15 jaar belangenbehartiging in Nederland. Het toenmalig bestuur o.l.v. wijlen Ad Kon heeft echt een plek moeten veroveren in het Haagse wereldje. Hoe anders is dat nu, de NVP heeft een gezicht; Zit aan tafel waar belangrijke beslissingen vallen en heeft meegeschreven aan de toekomstvisie voor de Nederlandse pluimveesector. Men kan niet meer om ons heen! Als je terug leest in handgeschreven notulen merk je dat sommige punten nog altijd actueel zijn. Er zijn kleine en grote successen behaald. Mooie, maar ook zeer verdrietige dingen gebeurden in de afgelopen jaren. De NVP zet haar werk onverminderd voort en komt op voor de belangen van alle pluimveehouders van Nederland. De minister ziet dit, en merkte gekscherend op dat onze voorzitter haar anders wel weet te vinden! Haar advies aan de NVP: Blijf de samenwerking zoeken met de overheid, leg dilemma's op tafel en zoek samen naar oplossingen. U kunt hier de volledige speech van minister Schouten terug lezen.

Lees meer...


Veehouderij blootgesteld aan onjuiste informatie

Lees meer

Veehouderij blootgesteld aan onjuiste informatie

04 april 2019

Anne Mottet, veevoederdeskundige bij de FAO:

Lees meer...


Omschakeling 1 ster Beter Leven niet goed afgestemd: meerkosten dikwijls niet gedekt

Lees meer

Omschakeling 1 ster Beter Leven niet goed afgestemd: meerkosten dikwijls niet gedekt

13 december 2018

De NVP maakt zich zorgen over de omschakeling van Nederlandse supermarkten van scharreleieren naar eieren met 1 Ster Beter Leven Keurmerk (1*BLK) als basiseieren in hun assortiment. Hiermee kan het overgrote deel van de Nederlandse leghennenhouders geen tafeleieren meer leveren aan de Nederlandse consument. In tegenstelling tot wat de Dierenbescherming (de organisatie achter het Beter Leven Keurmerk en het bijbehorende sterrensysteem) juist voorstaat, is het welzijn van de kippen dikwijls in het geding. Daarnaast worden de meerkosten van de boeren niet gedekt uit de toeslag die zij voor 1*BLK-eieren van hun handelaar ontvangen. De afnemers winnen bij deze ontwikkeling, vooral financieel. De belangenbehartigers zijn van mening dat pluimveehouders moeten leveren wat de markt vraagt, maar dan wel verantwoord en FAIR TRADE.

Lees meer...


Risico analyse introductie hoogpathogene AI

Lees meer

Risico analyse introductie hoogpathogene AI

07 december 2018

Wageningen Bioveterinary Research heeft een update uitgebracht van de risicoanalyse van introductie hoog pathogene aviaire influenza in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij. Het risico niveau is gelijk gebleven aan de vorige rapportage, welke in september heeft plaats gevonden. De rapportage kunt u lezen via deze link.

Lees meer...


Planbureau Leefomgeving misleidend

Lees meer

Planbureau Leefomgeving misleidend

07 december 2018

Stichting Agri Facts (STAF) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht de gekleurde berichtgeving over het Klimaatakkoord en broeikasgasuitstoot ten aanzien van de landbouw te corrigeren. In zijn publicaties en berichtgeving stelt het PBL dat het eten van dierlijke producten een forse bijdrage levert aan het klimaatprobleem; het eten van minder vlees wordt gezien als een belangrijke oplossing voor het halen van de klimaatdoelen.

Lees meer...


Uitslag stelling Telegraaf: Trots op de landbouwers

Lees meer

Uitslag stelling Telegraaf: Trots op de landbouwers

30 november 2018

Veruit de meeste deelnemers (92 procent) aan de Stelling van de Dag vinden dat boeren meer respect verdienen. De koning bezocht van de week bedrijven uit de landbouwsector en zei nadien dat ’we’ wel wat trotser mogen zijn op onze boeren.

Lees meer...


Pluimveesector benadeeld door oneerlijke concurrentie

Lees meer

Pluimveesector benadeeld door oneerlijke concurrentie

23 november 2018

Kippenmiljardair profiteert het meest van het Oekraïense associatieverdrag

Lees meer...


Het is weer tijd om uw bedrijfshygiëne aan te scherpen

05 november 2018

Verschillende wetenschappelijke bronnen wijzen erop dat de risico’s op vogelgriep weer toenemen. Een belangrijk signaal om op te anticiperen.

Lees meer...


Pluimvee toch niet oorzaak van ziekten: een mea culpa van minister Schouten is op zijn plaats

Lees meer

Pluimvee toch niet oorzaak van ziekten: een mea culpa van minister Schouten is op zijn plaats

02 november 2018

De Volkskrant kwam 1 november jl. met het artikel met de kop:
"Pluimvee toch niet oorzaak van ziekten: een mea culpa van minister Schouten is op zijn plaats", geschreven door Henny Verhoeven.

Lees meer...


Zittingsdatum fipronilrechtszaak bekend

Lees meer

Zittingsdatum fipronilrechtszaak bekend

01 november 2018

De fipronilrechtszaak van LTO/NOP en NVP en een aantal pluimveehouders tegen de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) dient volgend jaar op 15 april 2019 in Den Haag.

Lees meer...


Persbericht: BIG Challenge zoekt deelnemers voor elfde keer Alpe d’HuZes

Lees meer

Persbericht: BIG Challenge zoekt deelnemers voor elfde keer Alpe d’HuZes

30 oktober 2018

Komend jaar gaat opnieuw een grote groep agrariërs een week vrij nemen om deel te nemen aan Alpe d'HuZes. Ze zetten zich daar in om sponsorgeld in te zamelen voor de strijd tegen kanker en om de agrarische sector te promoten. Zaterdag 10 november is de aftrap voor de elfde editie. Nieuwe deelnemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Lees meer...


HERINNERING!!!    'Maak massaal bezwaar tegen korting op pluimveerechten!!!'

Lees meer

HERINNERING!!! 'Maak massaal bezwaar tegen korting op pluimveerechten!!!'

19 oktober 2018

De NVP roept pluimveehouders nogmaals met klem op massaal bezwaar te maken tegen een korting op pluimveerechten bij overschrijding van het fosfaatplafond.

Lees meer...


Persbericht: Boer Bewust zet ‘Thank a Farmer Day 2018’ op de kaart

12 oktober 2018

Het is ‘Thank a Farmer Day.’ Een moment om stil te staan bij de vanzelfsprekendheid dat er elke dag voldoende en veilig voedsel beschikbaar is. Thema dit jaar is: ‘Ons voedsel, jouw vrijheid.’

Lees meer...


Maak massaal bezwaar tegen korting op pluimveerechten

Lees meer

Maak massaal bezwaar tegen korting op pluimveerechten

11 oktober 2018

'Maak massaal bezwaar tegen korting op pluimveerechten'

Lees meer...


Europees Parlement stemt voor verbod oneerlijke handelspraktijken

Lees meer

Europees Parlement stemt voor verbod oneerlijke handelspraktijken

04 oktober 2018

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen moeten worden aangepakt. De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel voor nieuwe regels daarover.

Lees meer...


Ziek-door-vee-manie

Lees meer

Ziek-door-vee-manie

21 september 2018

Column - Geesje Rotgers

Lees meer...


Wie zond deze dramacijfers naar Brussel?

21 september 2018

Column - Geesje Rotgers in V focus

Lees meer...


Verschillen witte en bruine eieren

Lees meer

Verschillen witte en bruine eieren

20 september 2018

In een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde kwamen de verschillen tussen witte en bruine eieren aan bod. Duidelijke uitleg van pluimveehouders en deskundigen over de verschillen, ook over de prijsverschillen.

Lees meer...


Boek 'Fipronil beslist geen eitje!'

Lees meer

Boek 'Fipronil beslist geen eitje!'

09 juli 2018

Legpluimveehoudster Gerda Brienen uit Wierden schreef een indrukwekkend boek 'Fipronil, beslist geen eitje' . Een waargebeurd verhaal over de impact van de fipronilcrisis, voor iedereen die weleens een eitje eet.

Lees meer...


Commissie Sorgdrager uit veel kritiek aan adres sector, NVWA en overheid

Lees meer

Commissie Sorgdrager uit veel kritiek aan adres sector, NVWA en overheid

26 juni 2018

Op 25 juni heeft de onafhankelijke commissie die is ingesteld om onderzoek te doen naar de rol en verantwoordelijkheid van iedereen in de eierketen (incl. toezichthouder) en hoe elk heeft gehandeld voor en tijdens de fipronil crisis haar rapport aangeboden en openbaar gemaakt. Deze commissie werkte 9 maanden onder voorzitterschap van oud Minister Winnie Sorgdrager aan een reconstructie van wat er is gebeurd en welke conclusies en aanbevelingen daaruit getrokken kunnen worden.

Lees meer...


Iris Odink onthult vogelmijtalert

Lees meer

Iris Odink onthult vogelmijtalert

25 juni 2018

Iris Odink, voorzitter sectoradviescommissie eieren NVP en Hugo Bens, voorzitter leghennenhouders LTO/NOP, onthulden woensdag 20 juni op VIV Europe de MiteAlert van Hotraco Agri.

Lees meer...


"In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei"

Lees meer

"In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei"

12 juni 2018

De werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft haar eindrapport afgerond en inmiddels aangeboden aan de Minister. Lees hier het volledige rapport “In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei”. Een greep uit de 22 aanbevelingen die hoofdzakelijk zijn gericht op de verbetering van IKB EI staan hieronder opgesomd:

Lees meer...


Hennie de Haan presenteert College Tour tijdens VIV op 22-6-2018

Lees meer

Hennie de Haan presenteert College Tour tijdens VIV op 22-6-2018

11 juni 2018

College Tour vrijdag 22 juni op VIV Europe

Lees meer...


Nog veel onduidelijk over endotoxinen in de lucht

Lees meer

Nog veel onduidelijk over endotoxinen in de lucht

31 mei 2018

Er is nog veel onduidelijkheid over de verspreiding van endotoxinen vanuit veehouderijbedrijven en de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. “Een toetsingskader opstellen voor endotoxinen is voorlopig een brug te ver”, concludeert de POV op basis van een onafhankelijke en wetenschappelijke literatuurstudie uitgevoerd door OLFASCAN in samenwerking met het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Lees meer...


Uitstel rechtszaak fipronil

Lees meer

Uitstel rechtszaak fipronil

30 mei 2018


Lees meer...


Persbericht: Vertrouwen in overheid loopt forse deuk op

Lees meer

Persbericht: Vertrouwen in overheid loopt forse deuk op

25 mei 2018

De vele ammoniakmaatregelen in de afgelopen 30 jaar hebben geen meetbaar effect op de hoeveelheid ammoniak in de lucht opgeleverd. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek (Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen, Hanekamp et al, 2017) naar het Nederlandse ammoniakbeleid. Uit een ander onderzoek volgt dat landelijke meetnetten geen betrouwbaar inzicht geven in de werkelijke omvang van de ammoniakemissie. De NH3 coalitie is geschokt. “Hiermee loopt het vertrouwen in de overheid een forse deuk op.”

Lees meer...


​Stichting IQuatro: 'Landelijke meetnetten geven geen inzicht in omvang van ammoniakemissie'

Lees meer

​Stichting IQuatro: 'Landelijke meetnetten geven geen inzicht in omvang van ammoniakemissie'

18 mei 2018

De Stichting IQuatro heeft voor de periode 1995 tot en met 2014 bijna 1,4 miljoen meetgegevens geanalyseerd die verzameld zijn binnen het Landelijk meetnet luchtkwaliteit, het meetnet ammoniak in natuurgebieden en het landelijk meetnet regenwaterkwaliteit. De stichting concludeert op basis van deze gegevens dat de atmosferische concentratie van ammoniak in deze periode niet is veranderd. Ook de landelijke emissie van ammoniak is in de periode niet veranderd en bedroeg naar schatting 60 tot 80 kiloton per jaar. De stichting stelt dat de cijfers uit de meetnetten alleen gebruikt mogen worden om trends op te sporen. De metingen geven geen inzicht in de omvang van de emissie. De rekenmodellen voor de bepaling van de emissie, de atmosferische ammoniakconcentratie en de droge depositie deugen niet.

Lees meer...


AVV toegekend voor PLUIMNED en OVONED

16 april 2018

Vrijdag 13 april is in de Staatscourant het besluit van de Minister van LNV gepubliceerd dat de AVV aanvragen van OVONED en PLUIMNED zijn ingewilligd met ingang van 14 april 2018.

Lees meer...


Landelijke ophokplicht ingetrokken

Lees meer

Landelijke ophokplicht ingetrokken

12 april 2018

Vrijdag 13 april mogen overal in Nederland de vrije uitloop en biologische hennen weer naar buiten. Vanaf 30 maart mocht dat al in 6 van de 20 compartimenten/zones die Nederland heeft (voor bestrijding besmettelijke dierziekten). Minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft vandaag besloten dat ook in de rest van Nederland vanaf morgen de ophokplicht wordt ingetrokken. Ook het vervoersverbod rond de laatste HPAI besmetting in Kamperveen wordt op 12 april om 24.00 uur opgeheven. Laten we hopen dat we hiermee de vogelgriepperiode van de winter 2017/2018 kunnen afsluiten. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven overigens (voorlopig) nog wel gelden.

Lees meer...


Overleg strategische aanpak AI gestart

Lees meer

Overleg strategische aanpak AI gestart

12 april 2018

De pluimveesector (waaronder de NVP), het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming zijn een overleg gestart over de aanhoudende dreiging van vogelgriep. In een serie van bijeenkomsten gaan zij, met hulp van externe deskundigen, de diverse aspecten van de dreiging van vogelgriep uitdiepen en aangeven welke acties op korte en lange termijn ingezet kunnen worden om die dreiging te verminderen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een gedragen plan van aanpak.

Lees meer...


Rapport: Ervaringen van, met en rond het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei

09 april 2018

Fipronilmeldpunt bleek van toegevoegde waarde.

Lees meer...


Details gedeeltelijk opheffen ophokplicht

29 maart 2018

Als uw vrije uitloop bedrijf wel binnen het vrijgegeven gebied valt, betekent dit dat u:

Lees meer...


Persbericht: Pluimveesector blijft verbeteren

29 maart 2018

Vandaag verscheen het NVWA-rapport Integrale Risico Analyse (IRA) Pluimveevleesketen. Dit rapport doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al haar inspanningen steeds beter te worden. Het niveau van naleving van regels van de meeste bedrijven in de pluimveevleessector is goed en de initiatieven die de sector neemt om toonaangevend te zijn en blijven vinden internationaal navolging. De pluimveeorganisaties gaan evengoed met de NVWA in gesprek om publieke en private controles optimaal af te stemmen en waar nodig nog meer verbeteringen te initiëren.

Lees meer...


NVP voorzitter Hennie de Haan herbenoemd

Lees meer

NVP voorzitter Hennie de Haan herbenoemd

13 maart 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Hennie de Haan herbenoemd als voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Hennie de Haan is sinds 2015 voorzitter van de NVP en vormt samen met Aalt den Herder en Iris Odink het Dagelijks bestuur van NVP.

Lees meer...


‘Week zonder Vlees’ goochelt met cijfers & feiten

Lees meer

‘Week zonder Vlees’ goochelt met cijfers & feiten

13 maart 2018

Prima, dat maatschappelijke partijen het bewustzijn willen bevorderen rond vlees. Maar als uitgangspunten voor dit soort publiekscampagnes inhoudelijk niet kloppen en er valse claims gecommuniceerd worden, dan trekken wij aan de bel.’ Dat zegt voorzitter Jos Goebbels van de COV naar aanleiding van de ‘Week zonder Vlees’.

Lees meer...


Kort geding rechter geeft geen inhoudelijk oordeel inzake POR

02 maart 2018

Helaas heeft het kort geding wat NVP samen met LTO/NOP, DEP en POV tegen de staat aan heeft gespannen niet tot succes geleid. De kort gedingrechter komt niet tot een inhoudelijk oordeel. De rechter verwijst namelijk naar de bestuursrechter voor een procedure. Tijdens de zitting is hierover ook uitvoerig gesproken. Deze discussie had onze advocaat (en daarmee wij ook) zien aankomen, maar hadden wel een ander oordeel van de rechtbank verwacht.

Lees meer...


Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3 km gebied

28 februari 2018

Het Ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de screeningsresulaten van de bedrijven in het 3-km gebied in Oldekerk negatief zijn. In goed overleg heeft het Ministerie van LNV een wijziging gepubliceerd van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018, waarin mogelijk is gemaakt dat via een corridor de slachterij in Kornhorn weer kan gaan slachten.

Lees meer...


Destructietarieven stijgen met 30 % in 2018

Lees meer

Destructietarieven stijgen met 30 % in 2018

14 februari 2018

De kosten voor afvoer van pluimveekadavers naar Rendac stijgen met gemiddeld 30 procent. Het afvoertarief voor één vat stijgt van 5,04 naar 6,58 euro en de lediging per bak stijgt van 25,65 naar 33,46. Het ophaaltarief van Rendac bestaat naast een bedrag per dier uit een zogeheten stoptarief. Het stoptarief voor reguliere stops stijgt met 26 cent van 18,71 naar 18,97 euro. De kosten van een geplande stop (de zogeheten vatenstop) dalen met 6 cent van 13,79 naar 13,73 euro per stop. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurde het tariefvoorstel 2018 van Rendac op woensdag 31 januari goed. Door deze goedkeuring gaan de nieuwe tarieven met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in.

Lees meer...


6 weken uitstel verleend in dagvaarding NVWA

06 februari 2018

Zoals mocht worden verwacht heeft de rechtbank de Minister van LNV eenmalig uitstel van 6 weken gegund in de dagvaarding die NVP samen met LTO heeft ingediend n.a.v. de fipronilcrisis. Dat betekent dat de Staat op 21 februari a.s. zes weken (extra) de tijd krijgt om te antwoorden. De Landsadvocaat zal dus op 29 maart a.s. met een conclusie van antwoord moeten komen.

Lees meer...


Grüne Woche: nuttig, leerzaam en waardevol

Lees meer

Grüne Woche: nuttig, leerzaam en waardevol

22 januari 2018

Hennie de Haan, voorzitter NVP, was met de officiële Nederlandse delegatie, te gast bij de Grüne Woche. Haar ervaringen:

Lees meer...


Hennie de Haan bezoekt Grüne Woche

Lees meer

Hennie de Haan bezoekt Grüne Woche

17 januari 2018

Hennie de Haan, voorzitter NVP, bezoekt van 18 t/m 20 januari de Internationale Grüne Woche in Berlijn. Samen met LTO/NOP voormannen Eric Hubers en Hugo Bens reist ze met een Nederlandse landbouwdelegatie met o.a. minister Carola Schouten naar Berlijn.

Lees meer...


Nieuwe medewerker secretariaat NVP

15 januari 2018

Per 1-8-2018 is Natasja Scheepbouwer gestart in de functie van secretariaatsmedewerker bij het Dagelijks Bestuur van de NVP. Ook ondersteunt zij het Landelijk Bestuur en de Sector Adviescommissies in hun taken. Haar emailadres is secretariaat@nvpluimveehouders.nl.

Lees meer...


Waarschuwing voor filmende dieractivisten

Lees meer

Waarschuwing voor filmende dieractivisten

04 januari 2018

Het bestuur van de NVP wenst u een gezond en voorspoedig 2018 toe. We zijn trots op uw dagelijkse inzet om de consument te voorzien van een veilig en (h)eerlijk product.

Lees meer...


Terugblik op het jaar: de Fipronil crisis

Lees meer

Terugblik op het jaar: de Fipronil crisis

28 december 2017

Een vandaag zond op donderdag 28 december 2017 het programma: Terugblik op het jaar: de Fipronil-crisis. Voorzitter NVP Hennie de Haan blikt mee terug: "Een jaar als 2017 hoop ik nooit meer mee te maken." Bekijk hier de uitzending.

Lees meer...


Fipronil dagvaarding NVWA

Lees meer

Fipronil dagvaarding NVWA

14 december 2017

De NVWA heeft nalatig en onzorgvuldig gehandeld en had de enorme schade kunnen voorkomen. Daarom is de NVWA woensdag 13 december j.l. gedagvaard, na wekenlange voorbereiding waarin goed is samengewerkt tussen NVP, NOP, LTO Nederland, Barentskrans en diverse advocaten van gedupeerde pluimveehouders. De NVP ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Lees meer...


Nederland moet getroffen pluimveehouders compenseren

Lees meer

Nederland moet getroffen pluimveehouders compenseren

14 december 2017

CDA: ook Nederland moet getroffen pluimveehouders compenseren

Lees meer...


Motie Geurts en Faber aangenomen

13 december 2017

Gisteren is de motie van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (Christen Unie) in de Tweede Kamer aangenomen. Zij hebben de regering verzocht om het gesprek aan te gaan met de pluimveesector om na vaststelling van het actieprogramma nitraat en het verkrijgen van de derogatie te komen tot individuele ontheffing van productierechten. Voorwaarde is vooraf vastgelegde langdurige verwerking van mest, waarbij de mest niet in de Nederlandse landbouw mag worden afgezet.

Lees meer...


EC geen bezwaar tegen steunmaatregelenpakket België

12 december 2017

De NVP roept Nederlandse politici op hun eerdere standpunt te heroverwegen nu de Europese Commissie erkent dat de fipronilcrisis een ' uitzonderlijke gebeurtenis' is en geen bezwaar wordt gemaakt tegen de steunmaatregelen die de federale regering van België heeft uitgewerkt. Het licht wordt met andere woorden bij onze zuiderboeren op groen gezet voor de uitbetaling van het maatregelenpakket (waarvoor daar € 21,8 miljoen is gereserveerd). Nederlandse politici waren er van overtuigd dat de EC het als staatsteun zou beoordelen.

Lees meer...


Vogelgriep Biddinghuizen

12 december 2017

De pluimveesector werd op vrijdag 8 december opgeschrikt door het bericht dat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld, getypeerd als hoog-pathogeen H5N6. Het Ministerie van LNV heeft per direct een landelijke ophokplicht ingesteld en een afschermplicht voor hobbypluimvee. Op de website van RVO vindt u de meest recente informatie.

Lees meer...


Trots op de sector: Paul Grefte

Lees meer

Trots op de sector: Paul Grefte

05 december 2017

De Nederlandse vleeskuikensector is volop in beweging. Intensieve samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector leiden tot nieuwe impulsen op allerlei gebied. In deze clip vertelt vleeskuikenhouder Paul Grefte over ontwikkelingen op zijn bedrijf.

Lees meer...


Trots op de sector: Jules van Heugten

Lees meer

Trots op de sector: Jules van Heugten

05 december 2017

Jules van Heugten houdt in maatschap met zijn ouders reguliere vleeskuikens. In het programma Foodmakers dat op 25 november werd uitgezonden op RTL4 vertelt hij over zijn bedrijf en de zorg die hij besteedt aan de gezondheid en het welzijn van zijn dieren.

Lees meer...


Niemand gediend met misleidende oprispingen in de media

Lees meer

Niemand gediend met misleidende oprispingen in de media

05 december 2017

‘Niemand is gediend met misleidende/selectieve oprispingen in de media’. In deze opinie gaat Steven van Westreenen in op de uitlatingen van onderzoekers over het ammoniakbeleid (PAS) waarvoor de NOS recentelijk een podium bood.

Lees meer...


Trots op de sector: Johan Leenders

Lees meer

Trots op de sector: Johan Leenders

24 november 2017

Hoe zorg je voor 35.000 kippen? Johan Leenders laat ons de innovaties in zijn bedrijf zien. Hij wil het beste klimaat voor zijn dieren.

Lees meer...


Brussel verlengt periode vrije-uitloopeieren

Lees meer

Brussel verlengt periode vrije-uitloopeieren

23 november 2017

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf zaterdag 25 november 2017 de vrije uitloopeieren na 16 weken ophokplicht hun status verliezen. Daarna moeten ze als scharrelei verkocht worden.

Lees meer...


Dagvaarding NVWA bijna klaar

23 november 2017

De dagvaarding tegen de NVWA opgesteld door NVP en LTO/NOP is bijna klaar. We vinden dat de NVWA nalatig is geweest. In november 2016 kreeg NVWA de eerste signalen binnen over het gebruik van fipronil bij leghennen. Als NVWA toen sneller en anders had gehandeld was de schade voor de pluimveehouders en pluimveesector veel kleiner geweest.

Lees meer...


Fipronilcrisis op Radio Een Vandaag

Lees meer

Fipronilcrisis op Radio Een Vandaag

20 november 2017

Radio Een Vandaag besteedt van maandag 20 tot en met donderdag 23 november aandacht aan de fipronilcrisis.

Lees meer...


Wet "veedichte gebieden" van de baan!

03 november 2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister-president Mark Rutte gemeld dat het Kabinet besloten heeft de wet “veedichte gebieden” in te trekken. In deze wet zouden provincies meer bevoegdheden krijgen om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. In het regeerakkoord staat omschreven dat de problematiek die samenhangt met een hoge veedichtheid in overleg met provincies moet worden aangepakt.

Lees meer...


Wees alert vanwege vogelgriep

24 oktober 2017

Recent zijn er weer diverse uitbraken van vogelgriep geweest. Op Wereldeidag, 13 oktober, een laagpathogene H5N2 variant in provincie Zeeland en recentelijk hoogpathogene vogelgriep op een commercieel pluimveebedrijf in Bulgarije en bij een wilde eend in Bentheim op geringe afstand van de Nederlandse grens.

Lees meer...


Hoogpathogene vogelgriep bij wilde eend

20 oktober 2017

Bij een wilde eend in de gemeente Osterwald in de Duitse Landkreis Grafschaft Bentheim op 25 kilometer van Almelo is op vrijdag 20 oktober hoogpathogene H5N8 vastgesteld.

Lees meer...


Persbericht: Afschaffing POR regeling

18 oktober 2017

POV, LTO-NOP en NVP bereiden gerechtelijke stappen voor om POR-regeling te behouden

Lees meer...


Laagpathogene vogelgriep Zeeland

15 oktober 2017

Bij een leghennenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland in de gemeente Tholen is op vrijdag 13 oktober laagpathogene vogelgriep H5N2 vastgesteld.

Lees meer...


Duizenden gratis eieren op Wereldeidag

Lees meer

Duizenden gratis eieren op Wereldeidag

14 oktober 2017

Penningmeester Iris Odink hielp bij de actie op Wereldeidag.

Lees meer...


 Boenen bij de boeren

Lees meer

Boenen bij de boeren

13 oktober 2017

Op woensdagavond 11 oktober tijdens de bijeenkomst voor fipronil gedupeerde pluimveehouders werd de campagne 'Boenen bij de boeren' gelanceerd. Een actie van de gemeenten in de Gelderse Vallei om boeren te helpen met de fipronil werkzaamheden: van eieren vernietigen tot schoonmaken van stallen.

Lees meer...


Steun de door fipronil gedupeerde pluimveehouders

05 oktober 2017

De fipronil crisis duurt al bijna 11 weken en nog steeds leven minimaal 267 pluimveehouders in grote onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf en persoonlijke toekomst. De Europese maximum residu waarde (mrl) is per 1-1-2017 300% lager dan we voor de jaarwisseling binnen mochten krijgen. Niet omdat van fipronil bekend is geworden dat het gevaarlijker is voor de mens dan in het verleden werd aangenomen, maar omdat betere meettechnieken beschikbaar zijn gekomen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Lees meer...


Hennie de Haan bij 5 Uur Live RTL4

Lees meer

Hennie de Haan bij 5 Uur Live RTL4

29 september 2017

Voorzitter NVP Hennie de Haan was woensdag 27 september 2017 samen met twee fipronil gedupeerde legpluimveehoudsters te gast bij het programma 5 Uur Live op RTL4.

Lees meer...


Teken de petitie-hulp i.v.m. fipronil

Lees meer

Teken de petitie-hulp i.v.m. fipronil

14 september 2017

NVP steunt oproep: HULP VOOR PLUIMVEEHOUDERS IVM FIPRONIL.

Lees meer...


Interview Hennie de Haan in AD

06 september 2017

"Hennie de Haan krijgt kippenvel van alle bedankjes". Op 6 september publiceerde het AD en diverse regionale kranten een interview met de voorzitter NVP Hennie de Haan. Helaas ontbreekt de laatste vraag: 'Een reorganisatie van de NVWA wordt dat uw volgende klus?' Lees hier het interview.

Lees meer...


Collectieve Dagvaarding NVWA

Lees meer

Collectieve Dagvaarding NVWA

01 september 2017

LTO Nederland/NOP neemt het initiatief in de dagvaarding tegen de NVWA en trekt daarin samen op met de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP). Het juridische deel wordt verzorgd door BarentsKrans Advocaten in Den Haag.

Lees meer...


Rechtzaak tegen NVWA

Lees meer

Rechtzaak tegen NVWA

29 augustus 2017

De NVP is van plan om samen met LTO/NOP een rechtszaak tegen de NVWA aan te spannen vanwege hun handelen rondom de fipronilcrisis.

Lees meer...


Kamerdebat Den Haag

28 augustus 2017

Afgelopen donderdag kwamen de kamerleden terug van reces voor het debat over fipronil. De oproep onder pluimveehouders om naar Den Haag te komen was niet aan dovemansoren gericht. Wàt een saamhorigheid en een inzet van de mmmEggies, daar doen we het voor!

Lees meer...


Van Dam laat pluimveehouders aan hun lot over

Lees meer

Van Dam laat pluimveehouders aan hun lot over

23 augustus 2017

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag in een overleg met de sector nogmaals aangegeven dat gedupeerde pluimveehouders die schade leiden door de fipronil-crisis niet op financiële steun vanuit de overheid hoeven te rekenen.

Lees meer...


Publieksactie in Den Haag

23 augustus 2017

Publieksactie rondom Tweede Kamer debat Fipronil crisis

Lees meer...


Praktische adviezen fipronil

Lees meer

Praktische adviezen fipronil

18 augustus 2017

Op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren staat praktische informatie over fipronil. Sectorpartijen en experts werken samen om zoveel mogelijk informatie over fipronil te verzamelen en te vertalen naar praktische adviezen voor pluimveehouders en adviseurs.

Lees meer...


Voorbeeldbrieven bezwaar en aansprakelijkheid

16 augustus 2017

Stel uw rechten veilig

Lees meer...


Interview Hennie de Haan - Boerenbusiness

Lees meer

Interview Hennie de Haan - Boerenbusiness

11 augustus 2017

Kijk hier naar het interview van Hennie de Haan op BoerenBusiness-TV over de rol van de NVWA in de fipronilzaak. "De pluimveesector is veel te laat ingelicht. Was dat eerder gebeurd dan had de pluimveesector sneller in kunnen grijpen. Dat is verschrikkelijk; nu zijn veel familiebedrijven de dupe van enkele mensen die deze affaire veroorzaakt hebben. Vertrouwen is de basis van samenwerking; dat is nu ernstig beschadigd", aldus Hennie de Haan. Dit en meer over de affaire in het interview.

Lees meer...


Fipronil meld- en informatiepunt

11 augustus 2017

Vanaf 7 augustus is een fipronil meld- en informatiepunt geopend in het Poultry Expertise Centrum.

Lees meer...


Oproep aan pluimveehouders: geef door of ChickFriend bij u bloedluis heeft bestreden.

04 augustus 2017

Geacht NVP-lid,

Lees meer...


Update Fipronil

Lees meer

Update Fipronil

04 augustus 2017

Er zijn veel vragen rondom fipronil. NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in informatie.

Lees meer...


Fipronil

01 augustus 2017

De NVP zit in het crisisoverleg met de NVWA en sectorvertegenwoordigers. Hieronder een nieuws-update welke door OVONED is opgesteld:

Lees meer...


Update Fipronil - persbericht OVONED

31 juli 2017

Wij brengen u middels het persbericht wat OVONED vanavond heeft laten uitgaan op de hoogte van de laatste stand van zaken. Er zijn heel veel vragen onder pluimveehouders en er wordt achter de schermen keihard samen gewerkt om hier bevredigende antwoorden op te krijgen. Het is een intens trieste situatie waar we ongewild met elkaar in beland zijn. Helaas is de media er genadeloos in gesprongen, wat onze gezinsbedrijven des te harder treft. We wensen allen nogmaals sterkte en kracht.

Lees meer...


Notitie stand van zaken fipronil incident d.d. 28-7-2017

28 juli 2017

NVP, LTO/NOP en COBK hebben zojuist aan alle IKB-ei deelnemers een notitie laten verzenden (via OVONED) om de informatie te inmiddels beschikbaar is, de afspraken die zijn gemaakt en vragen die nog uitstaan met pluimveehouders te delen. De notitie wordt ook doorgestuurd naar opfokbedrijven en vermeerderaars. Deze notitie 'informatie fipronil' is informatief van aard en bedoeld omdat de behoefte aan duidelijke informatie groot is, maar de beschikbaarheid daarvan nog niet gestroomlijnd verloopt. Wij doen ons uiterste best om iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. Alle gedupeerden wensen we veel sterkte in deze spannende en onzekere tijd.

Lees meer...


Inspanningen fipronil incident

Lees meer

Inspanningen fipronil incident

27 juli 2017

NVP werkt samen met LTO/NOP en COBK aan een sectorprotocol voor bedrijven waar Dega-16 is gebruikt en de fipronilwaarden uit de NVWA monsters te hoog zijn. Het wachten is nog op de eerste testresultaten.

Lees meer...


Brabantse boeren nu echt in het verdomhoekje

08 juli 2017

Provinciale Staten van Brabant hebben tot diep in de nacht door gedebatteerd. Het mocht echter niet baten voor de pluimvee, varkens en geitenhouders van Brabant. Onbegrijpelijk hoe prachtige sectoren die hard werken aan verduurzaming worden opgejaagd, al kost het hen de kop.

Lees meer...


Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

Lees meer

Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

01 juli 2017

Van tien leveranciers worden vanaf september 2017 innovaties onderzocht op de reductie van fijnstofemissie uit de veehouderij. Een expertpanel koos de bedrijven uit 21 aanmeldingen. Het expertpanel keek onder andere naar kosten per dierplaats per jaar (in relatie met te verwachten reductie), toepasbaarheid in bestaande stallen en (ook) verbetering van het binnenklimaat. Het expertpanel bestond uit een pluimveehouder, een milieuadviseur, een medewerker van Wageningen Livestock Research, een medewerker van een Omgevingsdienst en een klimaatspecialist van PTC+. De vergaderingen werden geleid door een onafhankelijk voorzitter. Het expertpanel bracht advies uit aan het projectteam van PEV (met daarin vertegenwoordigers van de Manifest-partners). Dit advies omvatte een selectie van de te testen innovaties in de praktijk. Het was de bedoeling om 8 innovaties te selecteren, maar het aanbod was zo groot dat het team 10 innovaties selecteerde. De geselecteerde bedrijven staan in onderstaande tabel. Doordat op dit moment nog niet door alle beoogde financierders definitieve toezeggingen zijn gedaan, zal er sprake zijn van fasering. In september 2017 wordt bekend gemaakt welke pilots vanaf wanneer opgestart gaan worden.

Lees meer...


Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Lees meer

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

21 juni 2017

Energie uit biomassa is en zal een belangrijk onderdeel vormen in de hernieuwbare energiemix om uiteindelijk de (inter)nationale doelstellingen op gebied van CO2-reductie te realiseren. Wij leveren met BMC Moerdijk een bescheiden bijdrage aan deze doelstelling, maar wel een met grote impact op de pluimveesector.’

Lees meer...


Ammoniakbeleid in Nederland faalt

Lees meer

Ammoniakbeleid in Nederland faalt

12 juni 2017

NH3 Coalitie: Wetenschappelijke herziening van ammoniakbeleid noodzakelijk!

Lees meer...


Pluimveesector voert regie op emissiearme initiatieven en projecten

30 mei 2017

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land, vanuit verschillende opdrachtgeverschappen, aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen aan de reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen wordt gewerkt.

Lees meer...


‘Wet veedichte gebieden’ in Jip en Janneke-taal

18 april 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vorige week de Wet veedichte gebieden op internet gezet. De wet moet provincies meer bevoegdheid geven om veehouderij (in bepaalde gebieden) aan banden te leggen.

Lees meer...


NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

Lees meer

NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

06 april 2017

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV),Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) hebben de krachten gebundeld in de NH3 Coalitie. De zes organisaties eisen een ‘PAS op de plaats’ in het ammoniak- en stikstofbeleid.

Lees meer...


Sector kan fijnstofemissiereductie niet los zien van toekomst POR

28 februari 2017

NVP en LTO/NOP hebben de afgelopen maanden veelvuldig met de Staatssecretarissen van EZ en I&M en hun ambtelijke staf om tafel gezeten over fijnstof emissiereductie. De sector wil zich ontwikkelen naar emissiearme sector, maar daarvoor is een gestructureerde en gefaseerde aanpak gewenst:

Lees meer...


Sector herkent zich niet in standpunt NVWA

10 februari 2017

De pluimveesector, waaronder de NVP, heeft kennis genomen van het persbericht van de NVWA over de naleving van welzijnsregels voor vleeskuikens. De sector is hoogst verbaasd over de resultaten en herkent zich niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde is.

Lees meer...


Geen verruiming EU Verordening 589/200 voor vrije uitloopeieren

23 januari 2017

Het einde van het maximale ophokgebod, zonder gevolgen voor de status van vrije uitloopeieren, is voor Nederland in zicht.

Lees meer...


Boerderij TTIP en CETA vrij manifest

Lees meer

Boerderij TTIP en CETA vrij manifest

21 januari 2017

Het manifest ʿKeep the Farm TTIP- and CETA-freeʾ is onlangs aan de Europarlementariërs aangeboden. De anti TTIPP coalitie, waarin NVP participeert, heeft in 2016 opgestelde manifest laten vertalen en nu gedeeld met Europese partners, die dat massaal omarmen.

Lees meer...


Broedei-regeling voor vermeerderaars in BT-gebied

04 januari 2017

Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat per 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat (met PCR-test) voor afvoer (en inleg) van broedeieren uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt nu niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt.

Lees meer...


Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Lees meer

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

12 december 2016

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit!

Lees meer...


Voorkom introductie en verspreiding van HPAI; neem alle hygiënemaatregelen in acht!

10 november 2016

Lees meer...


Fijnstofemissies onder de loep; integrale technieken enige duurzame oplossing

08 november 2016

Sinds het verschijnen van het VGO rapport (in de zomer van 2016) wordt veel gesproken over de gevolgen van het omschakelen naar stalsystemen die tegemoet komen aan maatschappelijke en politieke wensen voor meer dierenwelzijn. Door de omschakeling van de traditionele legbatterij naar scharrelstallen is de uitstoot van fijnstof veel groter geworden. Voor mensen in de sector geen nieuws, voor velen daarbuiten wel. Zondag 13 november biedt het KRO/NCRV-televisie programma De Monitor hier aandacht aan. Het grote publiek krijgt met deze uitzending inzicht in de complexiteit rond verduurzaming van de pluimveehouderij; hoger dierenwelzijn leidt tot slechtere milieuprestaties.

Lees meer...


Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

Lees meer

Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

25 oktober 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag de Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025 in ontvangst genomen van Hennie de Haan en Eric Hubers. Deze toekomstvisie is in de afgelopen maanden door NVP en LTO/NOP opgesteld. Leden konden daar op hun inbreng aan leveren.

Lees meer...


Hoe toekomstbestendig is van Dam's toekomstbestendige Agrofood Export''?

27 september 2016

Staatssecretaris van Dam pleit in zijn kamerbrief-toekomstbestendige-agrofood-export.pdf deels voor een "Made in Holland"-kwaliteitslabel voor exportbevordering van duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten. Dat juicht de NVP toe, maar tevens wil hij zwaar inzetten op export van kennis en technologie.
Minder, minder boeren in Nederland is een doodlopende weg voor structurele verbeteringen (incl. innovaties) in de voedselketen. De afstand tussen burger/consument en zijn voedsel(producent) wordt dan alleen groter; een ongewenst gevolg.

Lees meer...