Donderdag, 25 mei 2017

Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Belangen behartigen doe je met z'n allen, samen en schouder aan schouder.


Nederland heeft 17 mei de AI vrije status herkregen

23 mei 2017

Goed nieuws: Nederland heeft per 17 mei, op basis van richtlijnen van de OIE (World Organisation for Animal Health) de AI (vogelgriep) vrije status herkregen. Veel exportmarkten zijn daarmee gelukkig (eindelijk) weer open.

Lees meer...


Internetconsulatie

22 mei 2017

Van 11 april tot 23 mei ligt het Wetvoorstel Interimwet Veedichte Gebieden voor internetconsultatie ter inzage. Wij adviseren u dringend gebruik te maken van de gelegenheid een reactie te geven op het wetvoorstel en uw zienswijze kenbaar te maken.

Lees meer...


Feestelijk afscheid Jan Brok

Lees meer

Feestelijk afscheid Jan Brok

25 april 2017

Onder grote belangstelling heeft Jan Brok tijdens de ALV van de NVP op 24 april 2017 afscheid genomen als bestuurder van de pluimvee vakbond. Maar liefst 22 jaar is hij als agrarisch vakbondsbestuurder actief geweest, waarvan de laatste 13 jaar als secretaris van de NVP (vanaf de oprichting op 21 april 2004).

Lees meer...


NVP leden kiezen nieuwe secretaris

Lees meer

NVP leden kiezen nieuwe secretaris

25 april 2017

NVP leden kiezen nieuwe secretaris

Lees meer...


Vijf vragen aan Jan Brok

Lees meer

Vijf vragen aan Jan Brok

22 april 2017

BoerenBusiness stelde vijf vragen aan NVP secretaris Jan Brok. Lees hier het artikel.

Lees meer...


Ophokplicht opgeheven

Lees meer

Ophokplicht opgeheven

20 april 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft woensdag 19 april per direct de ophokplicht opgeheven.

Lees meer...


‘Wet veedichte gebieden’ in Jip en Janneke-taal

18 april 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vorige week de Wet veedichte gebieden op internet gezet. De wet moet provincies meer bevoegdheid geven om veehouderij (in bepaalde gebieden) aan banden te leggen.

Lees meer...


NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

Lees meer

NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

06 april 2017

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV),Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) hebben de krachten gebundeld in de NH3 Coalitie. De zes organisaties eisen een ‘PAS op de plaats’ in het ammoniak- en stikstofbeleid.

Lees meer...


Iris Odink in gesprek met Dierenbescherming

Lees meer

Iris Odink in gesprek met Dierenbescherming

27 maart 2017

Iris Odink, penningmeester NVP, was dinsdag 21 maart samen met Femke Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming te gast in het radioprogramma ‘Dit is de Dag’ met presentator Tijs van den Brink.

Lees meer...


NVP eist opschorting Verordening Stikstof

Lees meer

NVP eist opschorting Verordening Stikstof

10 maart 2017

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) nemen met kracht afstand van de Brabantse Verordening Stikstof, die vrijdag 10 maart door Provinciale Staten in een themabijeenkomst in Noord-Brabant wordt besproken.

Lees meer...


Pluimveesector werkt zelf verder aan emissiereductie

Lees meer

Pluimveesector werkt zelf verder aan emissiereductie

09 maart 2017

Op 6 maart is hierover Persbericht P1702.pdf verzonden naar landelijke en agrarische media.

Lees meer...


Sector kan fijnstofemissiereductie niet los zien van toekomst POR

28 februari 2017

NVP en LTO/NOP hebben de afgelopen maanden veelvuldig met de Staatssecretarissen van EZ en I&M en hun ambtelijke staf om tafel gezeten over fijnstof emissiereductie. De sector wil zich ontwikkelen naar emissiearme sector, maar daarvoor is een gestructureerde en gefaseerde aanpak gewenst:

Lees meer...


Supermarkten slaan slaatje uit ophokplicht vrije uitloopkippen

21 februari 2017

De NVP heeft 21-2-2017 via een persbericht opgeroepen tot maatschappelijke verontwaardiging omdat Nederlandse supermarkten momenteel extra winst maken over de rug van consumenten en pluimveehouders. Er is geconstateerd dat pluimveehouders door de aanhoudende vogelgriepdreiging en ophokplicht gemiddeld 35% minder betaald krijgen voor hun vrije uitloopeieren, die tijdelijk niet zo mogen heten. Deze eieren worden echter voor de reguliere prijs van vrije uitloopeieren in de supermarkt verkocht. De handel wordt zo beter aan de crisis van de boeren. Fair trade is bij eierhandelaren en grootgrutters blijkbaar ver te zoeken. Meer informatie leest u in het Persbericht P1701.pdf.

Lees meer...


Sector herkent zich niet in standpunt NVWA

10 februari 2017

De pluimveesector, waaronder de NVP, heeft kennis genomen van het persbericht van de NVWA over de naleving van welzijnsregels voor vleeskuikens. De sector is hoogst verbaasd over de resultaten en herkent zich niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde is.

Lees meer...


EU verleent geen verruiming status vrije uitloopeieren en Nederlandse supermarkten bieden (ook) geen oplossing

Lees meer

EU verleent geen verruiming status vrije uitloopeieren en Nederlandse supermarkten bieden (ook) geen oplossing

10 februari 2017

Eurocommissaris Phil Hogan besliste dinsdag 7 februari om geen verruiming voor de status van vrije uitloop eieren te geven. De 12 weken termijn is wettelijk vastgelegd in een EU verordening. Dit betekent dat eieren van vrije uitloop hennen vanwege de ophokplicht, die nu al langer dan 12 weken duurt, als scharreleieren gestempeld moeten worden. De supermarkten kunnen met een open en eerlijke communicatie naar de consument deze tijdelijke code 2 eieren verkopen als 'tijdelijk geen vrije uitloop-eieren', maar dat vinden de supermarkten teveel 'gedoe'. Stickers of wikkels blijken machinaal lastig aan te brengen en dus duperen de grote supers de boeren.

Lees meer...


Overval POR regeling

04 februari 2017

Pluimveehouderij en Varkenshouderij woest op Van Dam over intrekken POR-regeling. Onderstaand persbericht hebben zij daarom 4 februari breed verzonden:

Lees meer...


Juiste brief NCAE

02 februari 2017

Vanaf 2 februari 2017 heeft Nederland een ophokgebod (in verband met de vogelgriepdreiging) welke langer duurt dan de maximaal toegestane 12 weken voor de status van vrije uitloopeieren (gebaseerd op de EU verordening hiervoor). Daardoor zal het merendeel van de eieren van vrije-uitloop hennen niet meer in de handel mogen worden gebracht als vrij-uitloop eieren.

Lees meer...


Nederlands ammoniakbeleid niet effectief

26 januari 2017

Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. Dinsdag 24 januari werd het rapport aan de Tweede Kamer overhandigd - maar enkel Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) waren aanwezig om het in ontvangst te nemen.

Lees meer...


Geen verruiming EU Verordening 589/200 voor vrije uitloopeieren

23 januari 2017

Het einde van het maximale ophokgebod, zonder gevolgen voor de status van vrije uitloopeieren, is voor Nederland in zicht.

Lees meer...


Boerderij TTIP en CETA vrij manifest

Lees meer

Boerderij TTIP en CETA vrij manifest

21 januari 2017

Het manifest ʿKeep the Farm TTIP- and CETA-freeʾ is onlangs aan de Europarlementariërs aangeboden. De anti TTIPP coalitie, waarin NVP participeert, heeft in 2016 opgestelde manifest laten vertalen en nu gedeeld met Europese partners, die dat massaal omarmen.

Lees meer...


Rendac verhoogt destructietarieven kadavers 2017

05 januari 2017

Na overleg met de werkgroep Destructietarieven heeft Rendac een voorstel gedaan aan het Ministerie van Economische Zaken voor de tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers in 2017. In dit voorstel blijven de kosten per stop nagenoeg gelijk, maar stijgen de kosten per dier. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de verrekening van tekorten uit 2015.

Lees meer...


Broedei-regeling voor vermeerderaars in BT-gebied

04 januari 2017

Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat per 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat (met PCR-test) voor afvoer (en inleg) van broedeieren uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt nu niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt.

Lees meer...


Leren leven met AI

30 december 2016

de afgelopen week is de NVP vaak gebeld door journalisten voor een update over de vogelgriepdreiging, -besmettingen en de impact dit op de sector heeft. diverse artikelen zijn hierover in landelijke en regionale bladen verschenen. Soms is de mening van de NVP letterlijk verwoord, soms ingekort en kan deze verkeerd worden geïnterpreteerd. Hoe wij e.e.a. zien?

Lees meer...


Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Lees meer

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

12 december 2016

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit!

Lees meer...


Vacature Secretaris NVP

30 november 2016

Jan Brok zal na 13 jaar secretaris van de NVP te zijn geweest, bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2017 niet herkiesbaar zijn in deze functie. Jan zet zich nog steeds met groot enthousiasme en veel tijd in voor goede belangenbehartiging voor Nederlandse pluimveehouders. Hij zal dit blijven doen totdat een nieuwe secretaris is geselecteerd, gekozen en ingewerkt.

Lees meer...


Aanvullende hygiënemaatregelen van kracht

14 november 2016

Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanavond in een brief aan de Tweede Kamer een beeld geschetst van de vogelgriep verspreiding in Nederland en daar buiten. Daaruit komt een verontrustend beeld. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie vanaf vanavond extra preventieve maatregelen verplicht gesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen.

Lees meer...


Voorkom introductie en verspreiding van HPAI; neem alle hygiënemaatregelen in acht!

10 november 2016

Lees meer...


Ophokplicht van kracht

09 november 2016

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten besloten om vanavond vanaf 18.00 uur een ophokplicht in te stellen voor commercieel gehouden pluimvee. Aanleiding is de golf van uitbraken van HPAI H5N8 bij wilde vogels in Duitsland, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. Deze ingrijpende maatregel sluit goed aan bij de oproep van AVINED die vandaag is uitgegaan aan alle pluimveehouders om strenge hygiënemaatregelen toe te passen. Een combinatie van optimale biosecurity met een ophokplicht geeft nu per direct maximale mogelijkheden om een besmetting buiten de deur te houden. In de brief aan de Tweede Kamer roept Staatssecretaris Van Dam de gehele pluimveesector met klem op de hoogst mogelijke bioveiligheid in acht te nemen om verspreiding te voorkomen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf, schrijft het Ministerie. Daarom roept AVINED ook alle erfbetreders op om maximale voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het beperken van stalbezoeken (alleen onder strenge hygiëne voorwaarden) en het reinigen en ontsmetten van wielen en wielkasten. Vanuit AVINED en NVP is waardering uitgesproken voor de snelle en adequate besluitvorming door het Ministerie. De ernst van de dreiging wordt hiermee onderstreept. Hopelijk kunnen wij met deze gezamenlijke krachtige aanpak een uitbraak voorkomen.

Lees meer...


Fijnstofemissies onder de loep; integrale technieken enige duurzame oplossing

08 november 2016

Sinds het verschijnen van het VGO rapport (in de zomer van 2016) wordt veel gesproken over de gevolgen van het omschakelen naar stalsystemen die tegemoet komen aan maatschappelijke en politieke wensen voor meer dierenwelzijn. Door de omschakeling van de traditionele legbatterij naar scharrelstallen is de uitstoot van fijnstof veel groter geworden. Voor mensen in de sector geen nieuws, voor velen daarbuiten wel. Zondag 13 november biedt het KRO/NCRV-televisie programma De Monitor hier aandacht aan. Het grote publiek krijgt met deze uitzending inzicht in de complexiteit rond verduurzaming van de pluimveehouderij; hoger dierenwelzijn leidt tot slechtere milieuprestaties.

Lees meer...


Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

Lees meer

Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

25 oktober 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag de Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025 in ontvangst genomen van Hennie de Haan en Eric Hubers. Deze toekomstvisie is in de afgelopen maanden door NVP en LTO/NOP opgesteld. Leden konden daar op hun inbreng aan leveren.

Lees meer...


Hoe toekomstbestendig is van Dam's toekomstbestendige Agrofood Export''?

27 september 2016

Staatssecretaris van Dam pleit in zijn kamerbrief-toekomstbestendige-agrofood-export.pdf deels voor een "Made in Holland"-kwaliteitslabel voor exportbevordering van duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten. Dat juicht de NVP toe, maar tevens wil hij zwaar inzetten op export van kennis en technologie.
Minder, minder boeren in Nederland is een doodlopende weg voor structurele verbeteringen (incl. innovaties) in de voedselketen. De afstand tussen burger/consument en zijn voedsel(producent) wordt dan alleen groter; een ongewenst gevolg.

Lees meer...