Maandag, 19 augustus 2019

Contact

Contact


Om de belangen van de pluimveehouders goed te kunnen behartigen worden de Bestuursleden graag gevoed door leden en andere pluimveehouders, of mensen werkzaam in de periferie. Alleen samen kunnen we een zo goed mogelijke toekomst voor de pluimveehouderij in Nederland realiseren.

Te allen tijde mogen pluimveehouders contact opnemen met de bestuursleden. Voed hen, vraag om feedback en spar met hen opdat we in een open dialoog met elkaar kunnen bouwen aan een vitale en robuuste pluimveehouderij in Nederland.

Ook de pers staat het altijd vrij de Dagelijks Bestuursleden te informeren en bevragen over ontwikkelingen in de sector.