Zondag, 16 juni 2019

Wet "veedichte gebieden" van de baan!


Gepubliceerd op 03 november 2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister-president Mark Rutte gemeld dat het Kabinet besloten heeft de wet “veedichte gebieden” in te trekken. In deze wet zouden provincies meer bevoegdheden krijgen om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. In het regeerakkoord staat omschreven dat de problematiek die samenhangt met een hoge veedichtheid in overleg met provincies moet worden aangepakt.

De NVP is blij dat deze wet er niet komt. Diverse ontwikkelingen in de regio FoodValley zijn veelbelovend in dit kader en worden dan ook ondersteund door de NVP. Vandaag wordt de officiële handeling verricht door wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede voor de start van de eerste meting van het fijnstof project. In een vleeskuikenstal zijn ionisatie units geplaatst voor de reductie van fijnstof.

Onderdeel van dossier(s): Emissiearme pluimveehouderij,