Zondag, 16 juni 2019

Voorbeeldbrieven bezwaar en aansprakelijkheid


Gepubliceerd op 16 augustus 2017

Stel uw rechten veilig

Bent u getroffen door de fipronil affaire? Dan is het belangrijk om uw rechten zo snel mogelijk veilig te stellen.


Neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar en overleg over de aanpak. Bedrijven zonder rechtsbijstandsverzekering kunnen mogelijk gezamenlijk juridische ondersteuning inschakelen of aansluiten bij al lopende initiatieven/juridische acties.

Maak tijdig bezwaar
Om op een later moment in een juridische procedure vergoeding van schade die is ontstaan door besluiten van de NVWA te kunnen vorderen, is het noodzakelijk dat pluimveehouders tijdig bezwaar maken tegen de besluiten die door de NVWA zijn genomen. Het gaat daarbij – voor zover ons bekend – om besluiten waarbij bedrijven zijn geblokkeerd of weer opnieuw (geheel of gedeeltelijk) zijn geblokkeerd, en om besluiten tot publicatie van de eicodes.

Indien u van de NVWA geen schriftelijk besluit tot openbaarmaking van de eicodes heeft ontvangen, verzoeken wij u dit bij ons te melden via info@nvpluimveehouders.nl o.v.v. "Geen besluit publicatie eicode ontvangen" inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en betreffende eicodes. Wij zullen de NVWA dan aanspreken op het alsnog toezenden van een schriftelijk besluit zodat daartegen bezwaar kan worden gemaakt.

De bezwaartermijn bedraagt zes weken na de datum van verzending van het besluit. Een bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. In het bezwaarschrift moeten worden vermeld:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift

(het betrokken bedrijf/de betrokken bedrijven )

- de datum/dagtekening van het bezwaarschrift

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

- de onderbouwing waarom u het besluit onjuist vindt

- het bezwaarschrift moet worden ondertekend

(door een tekeningsbevoegd persoon)

Hierbij vindt u een bezwaarschrift.

Stel ChickFriend aansprakelijk
Hoewel het de vraag is of ChickFriend verhaal zal bieden, adviseren wij om zekerheidshalve ChickFriend aansprakelijk te stellen voor de schade van uw bedrijf als gevolg van het
gebruik van de stof fipronil. Hierbij een voorbeeld voor aansprakelijkheidstelling ChickFriend.

Onderdeel van dossier(s): Fipronil,