Zondag, 16 juni 2019

Vogelgriep Biddinghuizen


Gepubliceerd op 12 december 2017

De pluimveesector werd op vrijdag 8 december opgeschrikt door het bericht dat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld, getypeerd als hoog-pathogeen H5N6. Het Ministerie van LNV heeft per direct een landelijke ophokplicht ingesteld en een afschermplicht voor hobbypluimvee. Op de website van RVO vindt u de meest recente informatie.

Inmiddels is maandag 11 december bekend geworden dat bij de bedrijven in een straal van 3 km. rondom het met vogelgriep besmette bedrijf geen nieuwe besmettingen zijn aangetroffen. Dit heeft het Ministerie van LNV bekend gemaakt naar aanleiding van de screening op deze bedrijven.

Nu er geen nieuwe besmettingen uit de screening komen, is het mogelijk geworden om corridors in te stellen voor een aantal verwerkende bedrijven die in het 10 km. gebied liggen. De regeling is bijgevoegd en hier te downloaden.

Met de wijziging is het mogelijk om:

  • Het vervoer van slachtkuikens van buiten het gebied naar het pluimveeslachthuis G.P.S. is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route.
  • Het vervoer van pluimveemest van buiten de 10 kilometer zone naar een mestverwerkingsbedrijf is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route.
  • Het vervoer van consumptie-eieren van buiten het 10 kilometer gebied naar twee eiverwerkingsbedrijven is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route en met in acht neming van een goedgekeurd hygiĆ«ne protocol.

De NVP is blij met deze maatregelen en benadrukt het belang van stricte hygienemaatregelen op de bedrijven om insleep te voorkomen.


Bron: AVINED

Onderdeel van dossier(s): Aviaire Influenza (AI),