Zondag, 16 juni 2019

Steun de door fipronil gedupeerde pluimveehouders


Gepubliceerd op 05 oktober 2017

De fipronil crisis duurt al bijna 11 weken en nog steeds leven minimaal 267 pluimveehouders in grote onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf en persoonlijke toekomst. De Europese maximum residu waarde (mrl) is per 1-1-2017 300% lager dan we voor de jaarwisseling binnen mochten krijgen. Niet omdat van fipronil bekend is geworden dat het gevaarlijker is voor de mens dan in het verleden werd aangenomen, maar omdat betere meettechnieken beschikbaar zijn gekomen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Op zich is het goed dat er een EU-mrl is, al zou ten tijde van een ongewenste situatie zoals de firponil crisis best gekeken mogen worden naar de gevaren voor de volksgezondheid ter voorkoming van vernietiging van goed voedsel en 'gezonde' dieren.

Als er geen EU-mrl is die lidstaten moeten handhaven, dan ontstaat ruimte voor volledige willekeur. Dit bleek recent bij goji bessen die bestrijdingsmiddelen blijken te bevatten. De NVP vindt het onbegrijpelijk dat niets deed toen de NVWA deze 'super food' ging analyseren en bij 70% een overschrijding van normen werd vastgesteld en 1 monster tot wel 21 verboden stoffen bleek te bevatten, waarvan sommige verboden stoffen de wettelijke norm 46 tot 55 keer werd overschreden. Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit van Utrecht reageert aan het programma EenVandaag als volgt: “Als je kijkt naar de gehaltes en overschrijdingen van alle bestrijdingsmiddelen en de combinatie ervan en je vergelijkt dat met fipronil in eieren, dan verdwijnt dat hele fipronil-probleem in de marge”.

Hoe kan het dat er met twee maten wordt gemeten en Minister Schippers ook nu weer uitlegt waarom de NVWA ook nu weer goed heeft gehandeld?

Ondertussen zitten nog 267 gedupeerde pluimveehouders en hun gezinnen dagelijks in ondraaglijke spanning. de schade per bedrijf loopt in de tonnen en bedraagt meer dan het jaarinkomen van zo'n 3 jaar. In niets is de overheid hen tegemoet gekomen, behalve budget voor onderzoek naar verwijderen van fipronil uit kippen en stallen. Simpele zaken als arbeidstijdverkorting voor personeel kan niet, omdat er geen sprake is van een uitzonderlijke situatie. Uitstel van belastingbetaling kan niet, als de aanvrager niet een in de kern gezond bedrijf betreft, etc. etc. Het is niet dat de overheid niets kan doen, want de Belgische overheid laat hun gedupeerde pluimveehouders niet in de kou staan. In België worden met fipronil besmette dieren, eieren en mest opgekocht. Ook volgt er geen rekening voor bemonstering en analyse door de FAVV (de Belgische NVWA). Maar in Nederland wordt hiervan gedacht dat het staatssteun zou betreffen en lijken we alleen om dieren te geven en niet om de mensen die (een deel van) deze dieren 7 dagen per week verzorgen. 3,2 miljoen hennen zijn inmiddels vroegtijdig gedood. De NVP vreest dat nog eens 2 miljoen dat lot treft, als gedupeerde pluimveehouders niet snel perspectief krijgen op een haalbaar toekomstbeeld. Teken daarom de petitie van initiatiefneemster Gea van Maanen:

http://www.petitie24.nl/petitie/1194/hulp-voor-plu... zodat (met minimaal 10.000 handtekeningen) de stem van de burger door gaat klinken in Den Haag.

Steun onze pluimveehouders; ze zijn slachtoffer van crimineel handelen, ongeïnteresseerde politiek en een inconsequente toezichthouder. Help hen met ondertekening van deze petitie en geef een stem aan deze schrijnende situatie op 267 boerenbedrijven.

Onderdeel van dossier(s): Fipronil,