Zondag, 16 juni 2019

Sector kan fijnstofemissiereductie niet los zien van toekomst POR


Gepubliceerd op 28 februari 2017

NVP en LTO/NOP hebben de afgelopen maanden veelvuldig met de Staatssecretarissen van EZ en I&M en hun ambtelijke staf om tafel gezeten over fijnstof emissiereductie. De sector wil zich ontwikkelen naar emissiearme sector, maar daarvoor is een gestructureerde en gefaseerde aanpak gewenst:

  1. een goede analyse van knelpunten (nulmeting);
  2. inventarisatie van oplossingsrichtingen: veelbelovende (combinaties) van technieken (die veelal nog geen rav-erkenning hebben) en managementmaatregelen;
  3. experimenteerruimte met goede meetsensoren
  4. evaluatie en bijstellen inzichten (incl. erkenningen, reductiepercentages, etc.)

Omdat ook pluimveehouders hun geld ook maar een keer kunnen uitgeven, hebben NVP en LTO/NOP in een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris van Dam laten weten zijn vergaande ambities voor fijnstof emissie reductie niet los te kunnen zien van zijn besluit de POR niet te willen verlengen na 31-12-2017.

Als na evaluatie van de Meststoffenwet (politiek) wordt besloten het stelsel van pluimveerechten ongewijzigd te behouden en de POR niet te verlengen verdwijnen geleidelijk bijna 2,5 miljoen pluimveerechten. Met name voorhoedebedrijven hebben dan € 50.000.000,- minder te besteden aan investeringen in emissiearme technieken. Het SER rapport (uitgebracht op verzoek van Martijn van Dam) voor versnelling verduurzaming veehouderij adviseert de voorhoede te versterken. Die kans is nog niet verkeken als de sector haar huidige productieruimte kan behouden en een oplossing wordt geboden aan het onnodig wegvloeien van sectorgeld naar productierechten.

Staatssecretaris van Dam wil nu in het najaar, na de evaluatie van de meststoffenwet, bekijken of er ruimte is voor verlenging van de POR-ontheffingen.


Onderdeel van dossier(s): Toekomstvisie Pluimveesector, Duurzaamheid,