Zondag, 16 juni 2019

Sector herkent zich niet in standpunt NVWA


Gepubliceerd op 10 februari 2017

De pluimveesector, waaronder de NVP, heeft kennis genomen van het persbericht van de NVWA over de naleving van welzijnsregels voor vleeskuikens. De sector is hoogst verbaasd over de resultaten en herkent zich niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde is.

Een bedrijf wordt als niet-akkoord bevonden door de NVWA wanneer het bedrijf niet aan alle wettelijke regels voor welzijn voor vleeskuikens voldoet. Het aantal regels op het gebied van dierenwelzijn van vleeskuikens is groot. Dit betreft ook de voorschriften op het gebied van administratie. In de praktijk blijkt dat

De sector wil snel in overleg met de NVWA over deze cijfers om te kunnen beoordelen of de conclusie wel terecht is, aangezien de NVWA is gestart met risico gebaseerd controleren. Het is goed om bij bedrijven waar de naleving verbeterd moet worden, intensiever te controleren, maar voetblaren kunnen en mogen alleen een uitzondering zijn. Over de gehele linie van de sector wordt dit beeld absoluut niet herkend, waardoor mogelijk een te generiek standpunt is ingenomen, op basis van 'hoger risico' bedrijven. De pluimveesector wil niet ter discussie staan en zal na het gesprek met de NVWA (medio maart) met een reactie komen, wanneer we kennis hebben kunnen nemen van de onderzoeks-parameters.

De sector is in beginsel positief over de meer gerichte handhaving door de NVWA, ook in de vorm van meer administratieve handhaving, maar ongelukkig met ondoorzichtige vergelijkingen met andere diersectoren en met de beperkte en late terugkoppeling van de resultaten. De sector wil, indien nodig, snel en adequaat bijsturen. Daarbij past het niet dat in februari 2017 wordt bericht over controles uit 2015 en het 1e kwartaal van 2016. Inmiddels is binnen de pluimvleessector een grootschalige omschakeling naar trager groeiende vleeskuikens geweest, deels in Beter Leven 1 ster (keurmerk van de Dierenbescherming) met daglicht en een overdekte uitloop. Prachtige ontwikkelingen, zoals kuikentjes die geboren worden in de stal waar ze ook de rest van hun leven verblijven, zijn welkzijnsverbeteringen die aandacht dienen meer aandacht te krijgen. Persberichten als die van 9-2-2017 van de NVWA plaatsen de pluimveevleesketen zeer eenzijdig en in een negatief daglicht, wat de NVP zeer betreurt.

Buiten kijf staat natuurlijk dat bedrijven aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Bij serieuze overtredingen op welzijnsgebied moet ook serieus worden opgetreden.

Onderdeel van dossier(s): Diergezondheid, Duurzaamheid,