Zondag, 16 juni 2019

Pluimveesector voert regie op emissiearme initiatieven en projecten


Gepubliceerd op 30 mei 2017

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land, vanuit verschillende opdrachtgeverschappen, aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen aan de reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen wordt gewerkt.

Volledig persbericht: Persbericht Regiegroep Emissiearme pluimveehouderij.pdf

Onderdeel van dossier(s): Emissiearme pluimveehouderij, Toekomstvisie Pluimveesector, Duurzaamheid,