Zondag, 16 juni 2019

Persbericht: Boer Bewust zet ‘Thank a Farmer Day 2018’ op de kaart


Gepubliceerd op 12 oktober 2018

Het is ‘Thank a Farmer Day.’ Een moment om stil te staan bij de vanzelfsprekendheid dat er elke dag voldoende en veilig voedsel beschikbaar is. Thema dit jaar is: ‘Ons voedsel, jouw vrijheid.’

Voedsel…, de winkelschappen liggen er vol mee. Iedere dag opnieuw. Niemand in ons land hoeft zich ook maar één dag zorgen te maken over de beschikbaarheid van voedsel. Om die reden heeft Boer Bewust ‘Ons voedsel, jouw vrijheid’ als thema gekozen voor ‘Thank a Farmer Day’ 2018.

De kern van de ‘Thank a Farmer Day’ campagne wordt gevormd door een filmpje waarin een groep boeren vanuit een zeer oprechte betrokkenheid en gepaste trots vertellen hoe begaan zij zijn bij het produceren van voedsel.

Achtergrond
Stichting Boer Bewust is een initiatief van een aantal boeren en heeft als doel de communicatie tussen de agrarische sector en de consument te verbeteren. Want te vaak nog wordt door verschillende groeperingen op basis van onvolledige informatie een mening gevormd over de sector. Daarnaast ziet Boer Bewust dat de consument steeds verder verwijderd raakt van de agrarische sector. Stichting Boer Bewust initieert de Nederlandse ‘Thank a Farmer Day’ niet om namens de boeren een ‘dank je wel’ te vragen, maar om bij consumenten bewustwording te creëren van het belang van het altijd beschikbaar hebben van voedsel en de belangrijke rol die de boeren daarin spelen.

Onderdeel van dossier(s): Sector in beeld,