Zondag, 16 juni 2019

Persbericht: Afschaffing POR regeling


Gepubliceerd op 18 oktober 2017

POV, LTO-NOP en NVP bereiden gerechtelijke stappen voor om POR-regeling te behouden

Het ministerie van Economische Zaken heeft vanmorgen definitief besloten de POR-regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Daarbij komen ook de pluimveerechten van POR 1, ouder dan 10 jaar, te vervallen. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO-NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) treffen voorbereidingen om dit besluit via de rechter aan te vechten.

‘In combinatie met het behoud van de varkens- en pluimveerechten, is het niet verlengen van de POR-regeling voor ons absoluut onacceptabel', zeggen Ingrid Jansen (voorzitter POV), Hugo Bens (bestuurslid LTO-NOP) en Hennie de Haan (voorzitter NVP) namens de belangenorganisaties. De POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet) is in januari 2015 voor het laatst opengesteld voor varkens en pluimvee. De regeling biedt ruimte voor 121.622 varkenseenheden en 1.200.000 pluimveerechten. Dit houdt in dat zonder dierrechten mocht worden uitgebreid, mits de mest honderd procent wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet.

Miljoenenstrop

Dit besluit heeft zeer grote gevolgen voor beide sectoren en treft juist de varkens- en pluimveehouders die zwaar hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en mestverwerking. ‘Het is een heel zware economische strop voor de varkens- en pluimveesector. Dit leidt tot een prijsopdrijvend effect op de rechtenmarkt. Voor deze groep individuele ondernemers betekent dit een kostenpost van enkele tonnen per bedrijf en het kost de sector miljoenen’, aldus de belangenorganisaties. Geld dat niet kan worden geïnvesteerd in verdere ontwikkeling en verduurzaming.

Nieuwe minister

Het is volgens de belangenorganisaties opmerkelijk dat in de nadagen van dit kabinet op de valreep een besluit wordt genomen over een controversieel onderwerp, temeer er plannen klaarliggen van de sectoren voor verdere verduurzaming en vitalisering. POV, LTO-NOP en NVP roepen de nieuwe bewindspersoon dan ook dringend op om dit besluit te heroverwegen en met de sector hierover in gesprek te treden.

‘Duurzaamheid moet worden beloond, in plaats van te worden afgestraft’, menen POV, LTO-NOP en NVP. Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor gerechtelijke stappen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hennie de Haan (voorzitter NVP), via telefoonnummer: 06 - 52 65 69 07 of email h.dehaan@NVPluimveehouders.nl. Bij geen gehoor: Aalt den Herder (secretaris NVP), via telefoonnumer 06-24 78 80 76of a.denherder@NVPluimveehouders.nl.

Onderdeel van dossier(s): Productierechten,