Zondag, 16 juni 2019

Kamerdebat Den Haag


Gepubliceerd op 28 augustus 2017

Afgelopen donderdag kwamen de kamerleden terug van reces voor het debat over fipronil. De oproep onder pluimveehouders om naar Den Haag te komen was niet aan dovemansoren gericht. Wàt een saamhorigheid en een inzet van de mmmEggies, daar doen we het voor!

Het standpunt van het kabinet blijft onwrikbaar: Er komt geen noodfonds voor gedupeerde pluimveehouders. De gedachtegang is dat een overheid niet bij elk crimineel handelen de schade kan vergoeden aan de slachtoffers. De steunmaatregelen die van Dam wel toekent zijn:
- uitstel betaling DGF-heffing van max. 6 maanden
- uitstel betaling belastingen van max. 12 maanden
- Voorlopig geen NVWA factuur voor retributies

Wij zijn van mening dat de informatie over het gebruik van fipronil in de pluimveesector, wat in november bij de NVWA binnen kwam, met AVINED gedeeld had moeten worden. Dan was heel veel leed voor de gezinsbedrijven bespaard gebleven. De NVWA zat verstrikt in juridische regels op het moment dat het strafrechtelijk onderzoek was gestart naar Chickfriend. Dat is onverteerbaar, hoe kun je voedselveiligheid ondergeschikt maken aan een strafrechtelijke procedure?
In het debat lag de NVWA vooral onder vuur; Een onderzoek onder leiding van Winnie Sorgdrager zal moeten uitwijzen hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen. Het onderzoek moet een beeld geven over hoe gehandeld is en wat er verbeterd kan worden, zodat hieruit lessen geleerd kunnen worden.

Van Dam blijft van mening dat een ondernemer zelf verantwoordelijk is voor werkzaamheden op zijn bedrijf en de daarbij gebruikte middelen. Tijdens het debat sprak van Dam over het invoeren van een werkgroep van overheid en sector om een crisis als deze te voorkomen in de toekomst. Kamerleden hebben vooral kritiek op de huidige controlesystemen die blijkbaar gefaald hebben.

Al met al een teleurstellend debat voor de aanwezige pluimveehouders, want zij krijgen de rekening gepresenteerd van het frauduleus handelen door een klein bedrijf met de ironische naam “Chickfriend”.

De NVP is in overleg met advocaten een rechtsgang aan het verkennen. Het kan niet zo zijn dat alleen pluimveebedrijven aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Onderdeel van dossier(s): Fipronil,