Zondag, 16 juni 2019

Het is weer tijd om uw bedrijfshygiëne aan te scherpen


Gepubliceerd op 05 november 2018

Verschillende wetenschappelijke bronnen wijzen erop dat de risico’s op vogelgriep weer toenemen. Een belangrijk signaal om op te anticiperen.

Met het aanbreken van het vogeltrekseizoen, waarbij mogelijk HPAI besmette wilde vogels vanuit de broedgebieden in Siberië weer naar Nederland trekken, neemt de kans toe op een nieuwe introductie van het virus via trekvogels.

In de afgelopen maanden zijn in diverse landen verschillende (HPAI H5N6) virus besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Ook in Nederland zijn in augustus besmette wilde eenden in het Eemmeer gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het virus zich lijkt te handhaven in de wilde vogelpopulaties in Europa en Nederland.

Door de warme (na)zomer in Nederland en de rest van Europa is de kans op besmetting vanuit de omgeving laag. Nu de temperaturen gaan dalen, en er opnieuw wilde vogels worden gedetecteerd die besmet zijn met vogelgriep, neemt de kans op besmetting weer toe.

Bovengenoemde argumenten maken het weer noodzakelijk om kritisch naar de bedrijfshygiëne te kijken en daar waar mogelijk aan te scherpen. AVINED roept daarom pluimveehouders, erfbetreders en andere sectorgenoten op om (bedrijfs)hygiëne maatregelen nauwlettend en secuur uit te voeren. Dat is de enige effectieve manier om vogelgriepbesmettingen te weren. Daardoor kunnen ook de bestrijdingskosten laag worden gehouden.

Hiervoor zijn verschillende ondersteunende middelen beschikbaar:

  • Gebruik de hygiënescan als checklist om uw bedrijfssituatie te (her)ijken, hiervoor kunnen pluimveehouders terecht in ‘Mijn AVINED’
  • Op de AVINED website staat informatie over het verbeteren van o.a. het ‘schone weg – vuile weg principe: klik hier.
  • Op de AVINED website zijn algemene tips terug te vinden om vogelgriep te weren: klik hier.
  • Op de site van de International Egg Commission zijn (Engelstalige) risicoanalyses en communicatiematerialen beschikbaar om de biosecurity te verbeteren: klik hier.

Nadere achtergrondinformatie:

  • EFSA journaalbericht aviaire influenza: klik hier.
  • WBVR Risicoanalyse voor introductie van hoog pathogene aviaire influenza in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij: klik hier.

Actuele ontwikkelingen
In Bulgarije zijn vanaf begin oktober 4 pluimveebedrijven op 1 legkippenbedrijf en 3 eendenbedrijven en bij 2 backyard koppels HPAI H5N8 besmettingen vastgesteld in de zuidelijke regio’s Plovdiv en Haskovo.
In Zweden is op 17 oktober in de zuidelijke provincie Västra Götalands län op een pluimveebedrijf met 5.000 binnengehouden kippen NCD vastgesteld.

Bron: Avined, 2-11-2018

Onderdeel van dossier(s): Aviaire Influenza (AI),