Zondag, 16 juni 2019

Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3 km gebied


Gepubliceerd op 28 februari 2018

Het Ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de screeningsresulaten van de bedrijven in het 3-km gebied in Oldekerk negatief zijn. In goed overleg heeft het Ministerie van LNV een wijziging gepubliceerd van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018, waarin mogelijk is gemaakt dat via een corridor de slachterij in Kornhorn weer kan gaan slachten.

Ook voor de afvoer van consumptie eieren van pluimveebedrijven in het 10 km gebied zijn pakstations aangewezen. Tot slot is een ‘verschrijving’ in de regeling rechtgezet waardoor in het 10 km gebied alleen nog een vervoersverbod geldt voor mest van bedrijven met pluimvee.

De regeling kan hier worden geraadpleegd:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2018/02/27/corridor-voor-transport-slachtpluimvee-oldekerk