Zondag, 16 juni 2019

EC geen bezwaar tegen steunmaatregelenpakket België


Gepubliceerd op 12 december 2017

De NVP roept Nederlandse politici op hun eerdere standpunt te heroverwegen nu de Europese Commissie erkent dat de fipronilcrisis een ' uitzonderlijke gebeurtenis' is en geen bezwaar wordt gemaakt tegen de steunmaatregelen die de federale regering van België heeft uitgewerkt. Het licht wordt met andere woorden bij onze zuiderboeren op groen gezet voor de uitbetaling van het maatregelenpakket (waarvoor daar € 21,8 miljoen is gereserveerd). Nederlandse politici waren er van overtuigd dat de EC het als staatsteun zou beoordelen.

Nu dit niet het geval is, kan een deel van het debat van 24 augustus wellicht nog eens worden gevoerd. Als de EC vindt dat de schade van de door de door fipronil-fraude gedupeerde pluimveehouders niet als normaal ondernemersrisico moet worden gezien, verandert in Nederland deze zienswijze hopelijk ook snel.

1e prioriteit is oplossingen voor de knelpunten met fipronil-mest en eieren uit stallen waar de kippen een detox-dieet hebben gedaan. En niet laten verzenden van facturen voor bemonstering en analyses door de NVWA, is alvast een mooi gebaar wat de overheid voor deze fipronil-gedupeerden in Nederland kan doen.

Onderdeel van dossier(s): Fipronil,