Zondag, 16 juni 2019

Details gedeeltelijk opheffen ophokplicht


Gepubliceerd op 29 maart 2018

Als uw vrije uitloop bedrijf wel binnen het vrijgegeven gebied valt, betekent dit dat u:

  • vanaf 30 maart de kippen weer in de uitloop mag laten lopen.
  • uw eieren als vrije uitloop eieren (stempelcode 1) mag blijven stempelen.

Als uw vrije uitloop bedrijf niet binnen het vrijgegeven gebied valt, betekent dit dat u:

  • vanaf 30 maart de kippen binnen moet blijven huisvesten.
  • uw vrije uitloop eieren met legdatum 31 maart of later als scharreleieren (stempelcode 2) moet gaan stempelen, wanneer de leghennen gerekend vanaf de dag van opzet 16 weken aaneengesloten binnen zijn gehuisvest.