Dinsdag, 16 juli 2019


Lees meer

Kort geding rechter geeft geen inhoudelijk oordeel inzake POR

Helaas heeft het kort geding wat NVP samen met LTO/NOP, DEP en POV tegen de staat aan heeft gespannen niet tot succes geleid. De kort gedingrechter komt niet tot een inhoudelijk oordeel. De rechter verwijst namelijk naar de bestuursrechter voor een procedure. Tijdens de zitting is hierover ook uitvoerig gesproken. Deze discussie had onze advocaat (en daarmee wij ook) zien aankomen, maar hadden wel een ander oordeel van de rechtbank verwacht.


Lees meer

Motie Geurts en Faber aangenomen

Gisteren is de motie van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (Christen Unie) in de Tweede Kamer aangenomen. Zij hebben de regering verzocht om het gesprek aan te gaan met de pluimveesector om na vaststelling van het actieprogramma nitraat en het verkrijgen van de derogatie te komen tot individuele ontheffing van productierechten. Voorwaarde is vooraf vastgelegde langdurige verwerking van mest, waarbij de mest niet in de Nederlandse landbouw mag worden afgezet.


Lees meer

Persbericht: Afschaffing POR regeling

POV, LTO-NOP en NVP bereiden gerechtelijke stappen voor om POR-regeling te behouden