Maandag, 19 augustus 2019


Lees meer

ALV 2019

ALV 2019

Op 8 april heeft de NVP minister Schouten mogen verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering op de prachtige locatie van het Pluimveemuseum in Barneveld. We hebben met een volle zaal stil gestaan bij 15 jaar belangenbehartiging in Nederland. Het toenmalig bestuur o.l.v. wijlen Ad Kon heeft echt een plek moeten veroveren in het Haagse wereldje. Hoe anders is dat nu, de NVP heeft een gezicht; Zit aan tafel waar belangrijke beslissingen vallen en heeft meegeschreven aan de toekomstvisie voor de Nederlandse pluimveesector. Men kan niet meer om ons heen! Als je terug leest in handgeschreven notulen merk je dat sommige punten nog altijd actueel zijn. Er zijn kleine en grote successen behaald. Mooie, maar ook zeer verdrietige dingen gebeurden in de afgelopen jaren. De NVP zet haar werk onverminderd voort en komt op voor de belangen van alle pluimveehouders van Nederland. De minister ziet dit, en merkte gekscherend op dat onze voorzitter haar anders wel weet te vinden! Haar advies aan de NVP: Blijf de samenwerking zoeken met de overheid, leg dilemma's op tafel en zoek samen naar oplossingen. U kunt hier de volledige speech van minister Schouten terug lezen.


Lees meer

Notitie stand van zaken fipronil incident d.d. 28-7-2017

NVP, LTO/NOP en COBK hebben zojuist aan alle IKB-ei deelnemers een notitie laten verzenden (via OVONED) om de informatie te inmiddels beschikbaar is, de afspraken die zijn gemaakt en vragen die nog uitstaan met pluimveehouders te delen. De notitie wordt ook doorgestuurd naar opfokbedrijven en vermeerderaars. Deze notitie 'informatie fipronil' is informatief van aard en bedoeld omdat de behoefte aan duidelijke informatie groot is, maar de beschikbaarheid daarvan nog niet gestroomlijnd verloopt. Wij doen ons uiterste best om iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. Alle gedupeerden wensen we veel sterkte in deze spannende en onzekere tijd.


Lees meer

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit!