Zondag, 25 juni 2017

Dossiers

Dossiers: Overig


Lees meer

Feestelijk afscheid Jan Brok

Feestelijk afscheid Jan Brok

Onder grote belangstelling heeft Jan Brok tijdens de ALV van de NVP op 24 april 2017 afscheid genomen als bestuurder van de pluimvee vakbond. Maar liefst 22 jaar is hij als agrarisch vakbondsbestuurder actief geweest, waarvan de laatste 13 jaar als secretaris van de NVP (vanaf de oprichting op 21 april 2004).


Lees meer

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit!


Lees meer

Vacature Secretaris NVP

Jan Brok zal na 13 jaar secretaris van de NVP te zijn geweest, bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2017 niet herkiesbaar zijn in deze functie. Jan zet zich nog steeds met groot enthousiasme en veel tijd in voor goede belangenbehartiging voor Nederlandse pluimveehouders. Hij zal dit blijven doen totdat een nieuwe secretaris is geselecteerd, gekozen en ingewerkt.