Donderdag, 18 januari 2018

Dossiers

Dossiers: Meststoffenwet


Lees meer

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Energie uit biomassa is en zal een belangrijk onderdeel vormen in de hernieuwbare energiemix om uiteindelijk de (inter)nationale doelstellingen op gebied van CO2-reductie te realiseren. Wij leveren met BMC Moerdijk een bescheiden bijdrage aan deze doelstelling, maar wel een met grote impact op de pluimveesector.’


Lees meer

Bijeenkomst pluimveemestverwerking

Bijeenkomst pluimveemestverwerking

NVP organiseert op donderdag 29 juni een tweede bijeenkomst over pluimveemestverwerking in Drenthe. Een middag over mestvergisting, voornamelijk voor mest van leghennen en opfok. Wim Hoeve, van Hoeve Adviesbureau, zal op deze bijeenkomst de voordelen ten aanzien van diverse milieudoelen benoemen.


Lees meer

‘Wet veedichte gebieden’ in Jip en Janneke-taal

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vorige week de Wet veedichte gebieden op internet gezet. De wet moet provincies meer bevoegdheid geven om veehouderij (in bepaalde gebieden) aan banden te leggen.


Lees meer

NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV),Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) hebben de krachten gebundeld in de NH3 Coalitie. De zes organisaties eisen een ‘PAS op de plaats’ in het ammoniak- en stikstofbeleid.


Lees meer

Fijnstofemissies onder de loep; integrale technieken enige duurzame oplossing

Sinds het verschijnen van het VGO rapport (in de zomer van 2016) wordt veel gesproken over de gevolgen van het omschakelen naar stalsystemen die tegemoet komen aan maatschappelijke en politieke wensen voor meer dierenwelzijn. Door de omschakeling van de traditionele legbatterij naar scharrelstallen is de uitstoot van fijnstof veel groter geworden. Voor mensen in de sector geen nieuws, voor velen daarbuiten wel. Zondag 13 november biedt het KRO/NCRV-televisie programma De Monitor hier aandacht aan. Het grote publiek krijgt met deze uitzending inzicht in de complexiteit rond verduurzaming van de pluimveehouderij; hoger dierenwelzijn leidt tot slechtere milieuprestaties.