Vrijdag, 25 mei 2018


Lees meer

Sector herkent zich niet in standpunt NVWA

De pluimveesector, waaronder de NVP, heeft kennis genomen van het persbericht van de NVWA over de naleving van welzijnsregels voor vleeskuikens. De sector is hoogst verbaasd over de resultaten en herkent zich niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde is.