Maandag, 19 augustus 2019


Lees meer

DGF 2020-2024 ondertekend

DGF 2020-2024 ondertekend

Op donderdag 20 juni hebben alle veehouderijsectoren en het ministerie van LNV het nieuwe convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020 – 2024 getekend. In het nieuwe DGF-convenant vermindert het plafondbedrag voor de bestrijding van vogelgriep met 5 miljoen van 35 naar 30 miljoen euro voor de periode van 5 jaar. Het plafondbedrag voor Newcastle Disease (NCD) wordt niet aangepast en bedraagt 2 miljoen euro. De NVP had liever getekend voor een lager plafondbedrag voor de bestrijding van vogelgriep. Het is en blijft een enorm bedrag wat door de sector opgehoest moet worden, maar deze verlaging was het hoogst haalbare voor de pluimveesector. We blijven inzetten op een andere verdeling van de kosten, temeer omdat de overheid de aanleg van natte natuurgebieden stimuleert. De NVP is er van overtuigt dat daar een verband ligt met de introductie van vogelgriep op de pluimveebedrijven.


Lees meer

Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza