Donderdag, 18 januari 2018

Dossiers

Dossiers: Berichten


Lees meer

Nieuwe medewerker secretariaat NVP

Per 1-8-2018 is Natasja Scheepbouwer gestart in de functie van secretariaatsmedewerker bij het Dagelijks Bestuur van de NVP. Ook ondersteunt zij het Landelijk Bestuur en de Sector Adviescommissies in hun taken. Haar emailadres is secretariaat@nvpluimveehouders.nl.


Lees meer

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Energie uit biomassa is en zal een belangrijk onderdeel vormen in de hernieuwbare energiemix om uiteindelijk de (inter)nationale doelstellingen op gebied van CO2-reductie te realiseren. Wij leveren met BMC Moerdijk een bescheiden bijdrage aan deze doelstelling, maar wel een met grote impact op de pluimveesector.’


Lees meer

Ammoniakbeleid in Nederland faalt

Ammoniakbeleid in Nederland faalt

NH3 Coalitie: Wetenschappelijke herziening van ammoniakbeleid noodzakelijk!