Donderdag, 18 januari 2018

Dossiers

Dossiers: Aviaire Influenza AI


Lees meer

Versoepeling maatregelen AI

Versoepeling maatregelen AI

De volgende landelijke maatregelen worden versoepeld:


Lees meer

Vogelgriep Biddinghuizen

De pluimveesector werd op vrijdag 8 december opgeschrikt door het bericht dat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld, getypeerd als hoog-pathogeen H5N6. Het Ministerie van LNV heeft per direct een landelijke ophokplicht ingesteld en een afschermplicht voor hobbypluimvee. Op de website van RVO vindt u de meest recente informatie.


Lees meer

Brussel verlengt periode vrije-uitloopeieren

Brussel verlengt periode vrije-uitloopeieren

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf zaterdag 25 november 2017 de vrije uitloopeieren na 16 weken ophokplicht hun status verliezen. Daarna moeten ze als scharrelei verkocht worden.


Lees meer

Wees alert vanwege vogelgriep

Recent zijn er weer diverse uitbraken van vogelgriep geweest. Op Wereldeidag, 13 oktober, een laagpathogene H5N2 variant in provincie Zeeland en recentelijk hoogpathogene vogelgriep op een commercieel pluimveebedrijf in Bulgarije en bij een wilde eend in Bentheim op geringe afstand van de Nederlandse grens.


Lees meer

Hoogpathogene vogelgriep bij wilde eend

Bij een wilde eend in de gemeente Osterwald in de Duitse Landkreis Grafschaft Bentheim op 25 kilometer van Almelo is op vrijdag 20 oktober hoogpathogene H5N8 vastgesteld.


Lees meer

Laagpathogene vogelgriep Zeeland

Bij een leghennenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland in de gemeente Tholen is op vrijdag 13 oktober laagpathogene vogelgriep H5N2 vastgesteld.


Lees meer

H5N8 bij 3 dode zwanen in Sachsen-Anhalt

H5N8 bij 3 dode zwanen in Sachsen-Anhalt

In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is in de Kreis Mansveld-Südharz bij 3 dode zwanen het HPAI virus H5N8 aangetroffen. De vindplaats is ten zuiden van de merengebied Mansvelder Land. Afgelopen vrijdag, 25 augustus, heeft het Friedrich Loeffler Instituut H5 bevestigd, vandaag heeft de OIE bevestigd dat het HPAI H5N8 betreft. Rondom de vindplaats is een beschermings- en toezichtsgebied van 3 km ingesteld, waarbinnen ook een ophokplicht voor pluimvee van kracht is. In het gebied bevinden zich volgens de media 71 pluimveebedrijven (met in totaal 1359 dieren zullen dit gezien de omvang voornamelijk hobbybedrijven zijn). In het afgekondigde maatregelenpakket is tevens opgenomen dat honden- en kattenbezitters de dieren niet vrij mogen laten rondlopen.


Lees meer

Uitbraken HPAI in Italië

Sinds de laatste HPAI uitbraak in Italië op 9 augustus j.l., zijn de afgelopen week weer nieuwe besmettingen vastgesteld.


Lees meer

Bezoekersregeling blijf van kracht

Bezoekersregeling blijf van kracht

De ophokplicht is ingetrokken, maar de landelijke bezoekersregeling was en blijft voorlopig nog van kracht.


Lees meer

Geen verruiming EU Verordening 589/200 voor vrije uitloopeieren

Het einde van het maximale ophokgebod, zonder gevolgen voor de status van vrije uitloopeieren, is voor Nederland in zicht.


Lees meer

Broedei-regeling voor vermeerderaars in BT-gebied

Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat per 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat (met PCR-test) voor afvoer (en inleg) van broedeieren uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt nu niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt.


Lees meer

Leren leven met AI

de afgelopen week is de NVP vaak gebeld door journalisten voor een update over de vogelgriepdreiging, -besmettingen en de impact dit op de sector heeft. diverse artikelen zijn hierover in landelijke en regionale bladen verschenen. Soms is de mening van de NVP letterlijk verwoord, soms ingekort en kan deze verkeerd worden geïnterpreteerd. Hoe wij e.e.a. zien?


Lees meer

Aanvullende hygiënemaatregelen van kracht

Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanavond in een brief aan de Tweede Kamer een beeld geschetst van de vogelgriep verspreiding in Nederland en daar buiten. Daaruit komt een verontrustend beeld. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie vanaf vanavond extra preventieve maatregelen verplicht gesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen.


Lees meer

Voorkom introductie en verspreiding van HPAI; neem alle hygiënemaatregelen in acht!


Lees meer

Ophokplicht van kracht

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten besloten om vanavond vanaf 18.00 uur een ophokplicht in te stellen voor commercieel gehouden pluimvee. Aanleiding is de golf van uitbraken van HPAI H5N8 bij wilde vogels in Duitsland, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. Deze ingrijpende maatregel sluit goed aan bij de oproep van AVINED die vandaag is uitgegaan aan alle pluimveehouders om strenge hygiënemaatregelen toe te passen. Een combinatie van optimale biosecurity met een ophokplicht geeft nu per direct maximale mogelijkheden om een besmetting buiten de deur te houden. In de brief aan de Tweede Kamer roept Staatssecretaris Van Dam de gehele pluimveesector met klem op de hoogst mogelijke bioveiligheid in acht te nemen om verspreiding te voorkomen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf, schrijft het Ministerie. Daarom roept AVINED ook alle erfbetreders op om maximale voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het beperken van stalbezoeken (alleen onder strenge hygiëne voorwaarden) en het reinigen en ontsmetten van wielen en wielkasten. Vanuit AVINED en NVP is waardering uitgesproken voor de snelle en adequate besluitvorming door het Ministerie. De ernst van de dreiging wordt hiermee onderstreept. Hopelijk kunnen wij met deze gezamenlijke krachtige aanpak een uitbraak voorkomen.