Zaterdag, 17 november 2018


Lees meer

Het is weer tijd om uw bedrijfshygiëne aan te scherpen

Verschillende wetenschappelijke bronnen wijzen erop dat de risico’s op vogelgriep weer toenemen. Een belangrijk signaal om op te anticiperen.


Lees meer

Landelijke ophokplicht ingetrokken

Landelijke ophokplicht ingetrokken

Vrijdag 13 april mogen overal in Nederland de vrije uitloop en biologische hennen weer naar buiten. Vanaf 30 maart mocht dat al in 6 van de 20 compartimenten/zones die Nederland heeft (voor bestrijding besmettelijke dierziekten). Minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft vandaag besloten dat ook in de rest van Nederland vanaf morgen de ophokplicht wordt ingetrokken. Ook het vervoersverbod rond de laatste HPAI besmetting in Kamperveen wordt op 12 april om 24.00 uur opgeheven. Laten we hopen dat we hiermee de vogelgriepperiode van de winter 2017/2018 kunnen afsluiten. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven overigens (voorlopig) nog wel gelden.


Lees meer

Overleg strategische aanpak AI gestart

Overleg strategische aanpak AI gestart

De pluimveesector (waaronder de NVP), het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming zijn een overleg gestart over de aanhoudende dreiging van vogelgriep. In een serie van bijeenkomsten gaan zij, met hulp van externe deskundigen, de diverse aspecten van de dreiging van vogelgriep uitdiepen en aangeven welke acties op korte en lange termijn ingezet kunnen worden om die dreiging te verminderen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een gedragen plan van aanpak.


Lees meer

Vogelgriep Biddinghuizen

De pluimveesector werd op vrijdag 8 december opgeschrikt door het bericht dat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld, getypeerd als hoog-pathogeen H5N6. Het Ministerie van LNV heeft per direct een landelijke ophokplicht ingesteld en een afschermplicht voor hobbypluimvee. Op de website van RVO vindt u de meest recente informatie.


Lees meer

Brussel verlengt periode vrije-uitloopeieren

Brussel verlengt periode vrije-uitloopeieren

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf zaterdag 25 november 2017 de vrije uitloopeieren na 16 weken ophokplicht hun status verliezen. Daarna moeten ze als scharrelei verkocht worden.


Lees meer

Wees alert vanwege vogelgriep

Recent zijn er weer diverse uitbraken van vogelgriep geweest. Op Wereldeidag, 13 oktober, een laagpathogene H5N2 variant in provincie Zeeland en recentelijk hoogpathogene vogelgriep op een commercieel pluimveebedrijf in Bulgarije en bij een wilde eend in Bentheim op geringe afstand van de Nederlandse grens.


Lees meer

Hoogpathogene vogelgriep bij wilde eend

Bij een wilde eend in de gemeente Osterwald in de Duitse Landkreis Grafschaft Bentheim op 25 kilometer van Almelo is op vrijdag 20 oktober hoogpathogene H5N8 vastgesteld.


Lees meer

Laagpathogene vogelgriep Zeeland

Bij een leghennenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland in de gemeente Tholen is op vrijdag 13 oktober laagpathogene vogelgriep H5N2 vastgesteld.


Lees meer

Geen verruiming EU Verordening 589/200 voor vrije uitloopeieren

Het einde van het maximale ophokgebod, zonder gevolgen voor de status van vrije uitloopeieren, is voor Nederland in zicht.


Lees meer

Broedei-regeling voor vermeerderaars in BT-gebied

Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat per 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat (met PCR-test) voor afvoer (en inleg) van broedeieren uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt nu niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt.


Lees meer

Voorkom introductie en verspreiding van HPAI; neem alle hygiënemaatregelen in acht!