Donderdag, 18 januari 2018

Dossiers

Dossiers: AVV


Lees meer

Internetconsultatie AVV einddatum 19 januari

Op woensdag 20 december 2017 is de internetconsultatie gepubliceerd ter verkrijging van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De Stichtingen OVONED en PLUIMNED verzoeken de Minister van LNV om de AVV, waarmee financiële bijdragen kunnen worden geïnd voor onderzoek en innovatie ten behoeve van de pluimveesector. Die mogelijkheid was komen te vervallen met het opheffen van de Productschappen.