Vrijdag, 25 mei 2018

Vlees


Sector Advies Commissie Vlees

De samenstelling van de Sector Advies Commissie Vlees luidt als volgt:


Voorzitter

Aalt den Herder a.denherder@NVPluimveehouders.nl tel: 06-24788076


Overige leden

Marco van Beekvanbeek@mailabout.comNijkerk
Wim Beltmanwim@beltmanlettele.nlLettele
Paul Grefteinfo@grefte.nlHengevelde
Johan Leendersleenders.wj@outlook.com
Swifterbant
Johan Moonenadmin@moonenpluimvee.euOspel
Anne Ronaarona@dvw.nlWijster
Dick Schievendick.schieven@hetnet.nlZieuwent
Heinry Wildenbeestwildenbeest5@kpnplanet.nlAalten
Rob Wingensr.wingens@home.nlSchaijk

Algemeen secretariaat

Aalt den Herder a.denherder@NVPluimveehouders.nl