Dinsdag, 16 juli 2019

Sectoren


Ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van pluimveehouders worden ad-hoc en gestructureerd onder de aandacht gebracht bij het DB en LB van de NVP. De pluimveesector is daarbij onderverdeeld in 3 deelsectoren:

  • vermeerdering
  • eieren
  • vlees

Ad-hoc kan elk NVP-lid contact opnemen met de leden van het DB om bepaalde informatie, zorgen, knelpunten, etc. bij de bestuurders onder de aandacht te brengen.

Op gestructureerde wijze worden de bestuurders gericht gevoed door inbreng vanuit de 3 sectoradviescommissies. NVP-leden die hiervoor actief hun inbreng willen leveren, kunnen met de voorzitters van die commissies contact opnemen om mee te vergaderen (via video vergaderen) en via e-mails geraadpleegd te worden voor hun mening, visie en advies.