Woensdag, 20 maart 2019

Contributietarieven


Contributietarieven NVP 2018

Om de organisatie van de NVP te kunnen bekostigen, is het noodzakelijk dat door de leden een financiële bijdrage in de vorm van contributie aan de NVP wordt geleverd. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks door de leden van de NVP in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Doorgaans stijgt de contributie slechts met de dan geldende inflatiecorrectie over het afgelopen jaar.

De hoogte van de contributie is in 6 categorieën onderverdeeld, afhankelijk van het (gemiddeld) aantal dieren respectievelijk m2 vleeskuikenhouderij. Hieronder kunt u zien welk contributietarief op uw bedrijf van toepassing is.


CONTRIBUTIETARIEVEN NVP 2018

Grootteklasse 2018
Categorie Contributie-bedrag Bedrijfs-grootte Leghennen Vleeskuikens Vermeerdering dieren Opfok
vermeer-dering dieren
Opfokleg-dieren Eenden Kalkoenen
1 € 335 XS < 20.000 < 2.000 m2 < 10.000 < 15.000 < 30.000 < 15.000 < 10.000
2 € 480 S < 40.000 < 4.000 m2 < 20.000 < 35.000 < 70.000 < 25.000 < 20.000
3 € 660 M < 60.000 < 6.000 m2 < 30.000 < 50.000 < 110.000 < 35.000 < 30.000
4 € 835 L < 80.000 < 8.000 m2 < 40.000 < 65.000 < 150.000 < 45.000 < 40.000
5 € 995 XL <100.000 < 10.000 m2 < 50.000 < 80.000 < 190.000 < 55.000 < 50.000
6 € 1.275 XXL >=100.000 >= 10.000 m2 >= 50.000 >= 80.000 >= 190.000 >= 55.000 >= 50.000

Voor donateurs geldt een minimumbijdrage van € 50,=. Hogere bedragen naar eigen keuze.

Klik hier om u aan te melden.