Donderdag, 18 januari 2018

Contributietarieven

Contributietarieven


Contributietarieven NVP 2017

Om de organisatie van de NVP te kunnen bekostigen, is het noodzakelijk dat door de leden een financiële bijdrage in de vorm van contributie aan de NVP wordt geleverd. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks door de leden van de NVP in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Doorgaans stijgt de contributie slechts met de dan geldende inflatiecorrectie over het afgelopen jaar.

De hoogte van de contributie is in 4 categorieën onderverdeeld, afhankelijk van het (gemiddeld) aantal dieren op een bedrijf. Hieronder kunt u zien welk contributietarief op uw bedrijf van toepassing is.


CONTRIBUTIETARIEVEN NVP 2017

Categorie

Contributiebedrag

Leghennen

Vleeskuikens

Vermeerderings-dieren

Opfok vermeerdering dieren

Opfoklegdieren

Eenden

Kalkoenen

1

€ 332,-

< 20.000

< 40.000

< 10.000

< 15.000

< 40.000

< 15.000

< 10.000

2

€ 472,-

< 40.000

< 70.000

< 20.000

< 35.000

< 70.000

< 25.000

< 20.000

3

€ 649,-

< 60.000

< 110.000

< 30.000

< 50.000

< 110.000

< 50.000

< 35.000

4

€ 822,-

> 60.000

> 110.000

> 30.000

> 50.000

> 110.000

> 50.000

> 35.000

Voor donateurs geldt een minimumbijdrage van € 50,=. Hogere bedragen naar eigen keuze.

Download hier het aanmeldformulier.