Maandag, 19 augustus 2019

Belangenbehartiging


Bestuurlijke organisatie voor gerichte belangenbehartiging

Belangenbehartiging Pluimveehouders is anno nu waarschijnlijk belangrijker dan ooit te voren

Sinds het opheffen van het Ministerie van Landbouw in 2010 en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) per 1 januari 2015, is de sector, meer dan ooit, zelf aan zet. Belangenbehartiging voor een vitale pluimveehouderij, nu en in de toekomst, is daarom mogelijk nog nooit eerder zo belangrijk geweest. Kennis en kunde, ook bij onze Landelijke politici van landbouw en veehouderij is beperkt en zal naar verwachting nog verder afnemen.

Een sterke vereniging van pluimveehouders is belangrijk omdat hoe meer pluimveehouders zich verenigen, hoe sterker het geluid vanuit een belangenorganisatie en hoe meer de sector serieus zal worden genomen. Word lid of overtuig een collega pluimveehouder van het belang van gezamenlijke belangenbehartiging.

Duurzaamheid is al jaren de gevleugelde term voor de door de politiek en samenleving gewenste veranderingen. Duurzaamheid bestaat uit veel facetten en kent een soort heilige drie-eenheid tussen: 1) sociale acceptatie (people) - 2) draagkracht van de aarde/milieu (planet) en 3) economische haalbaarheid (profit). Om een juiste balans te hebben en houden, zullen innovaties en veranderingen nodig zijn. Maar niet tegen elke prijs en zeker niet zonder een haalbare bedrijfstak waarin voor commerciële doeleinden pluimvee wordt gehouden.

Voor de belangen van dieren en het milieu zijn diverse organisaties, die elk hun eigen hoek van de driehoek als speerpunt hebben. Voor de hoek van economische haalbaarheid staat de NVP. Wij behartigen de belangen van de pluimveehouders voor een fatsoenlijke boterham nu en in de toekomst.

Daarom is het essentieel dat er dagelijks mensen bestuurlijk actief zijn om de gezamenlijke stem uit de primaire pluimveehouderij te laten horen in Den Haag, maar ook bij kennis- en onderzoeksinstellingen als de Universiteit Wageningen (WUR), en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Deze kennispartners kunnen de sector helpen om met objectieve feiten, het met emoties doorspekte beeld van mensen buiten de sector, te veranderen naar een eerlijk beeld met meer waardering en erkenning voor de dagelijkse productie van voldoende kwalitatief hoogwaardige, veilige, voedzame eieren en pluimveevlees (voor een lage consumentenprijs).


Het Dagelijks Bestuur, waarvan de leden rechtstreeks door de leden in de Algemene Ledenvergadering worden gekozen heeft een voorbereidende en uitvoerende taak terwijl het Landelijk Bestuur "het bestuur" van de organisatie vormt.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur luidt als volgt:

Hennie de Haan, voorzitter( 0546-442226 / mobiel: 06-52656907) email: h.dehaan@NVPluimveehouders.nl

Aalt den Herder, secretaris ( 06-24788076) e-mail: a.denherder@NVPluimveehouders.nl

Iris Odink-Schrijver, penningmeester ( 0523-683342 / mobiel: 06-21947371) e-mail: i.odink@NVPluimveehouders.nl

Dick Schieven, algemeen bestuurslid ( mobiel: 06-27083077) e-mail: d.schieven@nvpluimveehouders.nl