Hoofdpagina van Nederlandse Vakbond Pluimveehouder
 Contactgegevens  
 
 Home  >   Laatste nieuws  >   Archief  >   Actualiteiten  >   2012  >   April  >   Artikel 
Kans op vogelgriep bij vrije uitloop

13-04-2012 - Uit een onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut is gebleken dat pluimveebedrijven met vrije uitloop een elf keer zo hoog risico lopen op een infectie met vogelgriep (AI) dan legbedrijven zonder vrije uitloop. Parallel hieraan heeft de LTO/NOP een rapport opgesteld over de risicobeheersing van de insleep en versleep van het AI virus bij pluimveebedrijven met uitloop. In dit rapport worden diverse aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen tot een verkleining van genoemde risicoís. Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren vindt dat deze acties voortvarend moeten worden opgepakt en wil een concreet tijdspad voor de uitvoering van deze acties.

Aanbevelingen
De aanbevelingen variŽren van afspraken met het ministerie van EL&I over een werkgroep die richtlijnen moet opstellen voor het uitvaardigen van periodieke ophokgeboden en een werkgroep die kijkt naar mogelijkheden voor regionaal beleid zoals extra eisen aan bedrijven in pluimveedichte gebieden en of een verbod op toename van de hoeveelheid pluimvee met uitloop mogelijk is.
Verder moet er onderzocht worden of buitenlopend pluimvee preventief gevaccineerd kan worden tegen AI. En of AI-monitoring via dooieronderzoek kan worden uitgevoerd. Ook zal worden nagegaan of het datasysteem Eistromen (IKB Ei) gebruikt kan worden om daling van de eiproductie op een bedrijf (als mogelijke indicatie van een AI-besmetting) te monitoren. Het PPE kan regelgeving opstellen voor de inrichting en afrastering van het uitloop gebied. Tevens zal het PPE een campagne opzetten om het risicobewustzijn van pluimveehouders met een uitloopsysteem te vergroten.
Verder zijn er aanbevelingen over de vraag in hoeverre via genetische weg de weerstand van pluimvee tegen AI kan worden verhoogd.
Zie voor meer aanbevelingen het LTO/NOP rapport.

Aanleiding voor het onderzoek
Na de uitbraak van laag pathogene aviaire influenza in Kootwijkerbroek in mei 2011 heeft staatssecretaris Bleker van EL&I opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aard van het verband tussen uitbraken van aviaire influenza (AI) en het houden van pluimvee met vrije uitloop. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Veterinair Instituut te Lelystad.

Bron: PVE

Copyright & Disclaimer