Hoofdpagina van Nederlandse Vakbond Pluimveehouder
 Contactgegevens  
 
 Home  >   Laatste nieuws  >   Archief  >   Actualiteiten  >   2012  >   Maart  >   Artikel 
Kabinet stemt in met mestwet

23-03-2012 - Den Haag – Het kabinet heeft ingestemd met de nieuwe mestwet, waarin mestverwerking tot een product dat buiten de Nederlandse mestmarkt wordt afgezet verplicht wordt gesteld. Veebedrijven die meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen, moeten een deel van deze overschotsmest gaan verwerken.

Het bepalen van de mestproductie en mestplaatsingsruimte, en daarmee ook het bedrijfsoverschot, gebeurt op basis van fosfaat en niet op basis van stikstof.
Het kabinet vindt dat het huidige systeem van dierrechten het bedrijfsleven onvoldoende uitdaagt en te weinig impulsen biedt voor innovatie op het vlak van milieu en duurzaamheid.
Premier Mark Rutte kan nog niet bevestigen dat deze mestwet het mestprobleem van Nederland oplost. ”Het zal in ieder geval sterk bijdragen aan een oplossing van het mineralenprobleem”, aldus de premier. De Europese Commissie ziet liever dat er wordt ingegrepen in de omvang van de veestapel. Rutte wil dit voorlopig niet, en verwijst hierbij naar het economische belang van de veehouderij voor Nederland.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe mestwet hebben LTO en de Nederlandse Varkenshoudersvakbond een belangrijke rol gespeeld. Rutte vindt dit goed, omdat er draagvlak moet zijn voor de plannen in de sector. ”Samenwerking is goed, maar de uiteindelijke besluitvorming ligt bij de overheid. Dat moet ook zo blijven.”
Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verwacht dat er in Brussel goedkeuring komt voor de nieuwe mestwet. ”Daar hebben we alle vertouwen in. Anders hadden we nu niet ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Henk Bleker”, aldus Verhagen. Een van de drie sporen, het verweken van dierlijke mest tot kunstmestvervanger, heeft vanuit Brussel echter nog geen groen licht. ”We hebben er vertrouwen in dat dit er wel komt”, aldus Verhagen.
Ook Verhagen wil niet zeggen dat deze mestwet het mestprobleem oplost. ”Het zal zeker een positieve bijdrage leveren.”
De nieuwe mestwet, gebaseerd op vermindering van mineralen in het veevoer, verplichte mestverwerking en verwerking van dierlijke mest tot kunstmestvervangers wordt 2013 van kracht. De wet wordt nu naar de Raad van State gestuurd, waarna de Tweede Kamer zich in juni mag buigen over de wet.

Bron: Boerderij
Copyright & Disclaimer