Maandag, 16 januari 2017

Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Belangen behartigen doe je met z'n allen, samen en schouder aan schouder.


Rendac verhoogt destructietarieven kadavers 2017

05 januari 2017

Na overleg met de werkgroep Destructietarieven heeft Rendac een voorstel gedaan aan het Ministerie van Economische Zaken voor de tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers in 2017. In dit voorstel blijven de kosten per stop nagenoeg gelijk, maar stijgen de kosten per dier. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de verrekening van tekorten uit 2015.

Lees meer...


Broedei-regeling voor vermeerderaars in BT-gebied

04 januari 2017

Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat per 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat (met PCR-test) voor afvoer (en inleg) van broedeieren uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt nu niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt.

Lees meer...


Leren leven met AI

30 december 2016

de afgelopen week is de NVP vaak gebeld door journalisten voor een update over de vogelgriepdreiging, -besmettingen en de impact dit op de sector heeft. diverse artikelen zijn hierover in landelijke en regionale bladen verschenen. Soms is de mening van de NVP letterlijk verwoord, soms ingekort en kan deze verkeerd worden geïnterpreteerd. Hoe wij e.e.a. zien?

Lees meer...


Postcodeloterij verbant het woord vee-industrie

Lees meer

Postcodeloterij verbant het woord vee-industrie

22 december 2016

De Postcodeloterij stopt met het gebruiken van de term 'vee-industrie'. Dit naar aanleiding van een massaal boerenprotest via Facebook en Twitter, afgelopen week.

Lees meer...


Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Lees meer

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

12 december 2016

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit!

Lees meer...


AI maatregelen voor eenden houders en oproep aan alle pluimveehouders

05 december 2016

Vanwege de huidige dreiging en uitbraken van vogelgriep op 3 eendenbedrijven in Nederland, is strikte naleving van de hygiëneprotocollen vereist.

Lees meer...


Vacature Secretaris NVP

30 november 2016

Jan Brok zal na 13 jaar secretaris van de NVP te zijn geweest, bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2017 niet herkiesbaar zijn in deze functie. Jan zet zich nog steeds met groot enthousiasme en veel tijd in voor goede belangenbehartiging voor Nederlandse pluimveehouders. Hij zal dit blijven doen totdat een nieuwe secretaris is geselecteerd, gekozen en ingewerkt.

Lees meer...


Aanvullende hygiënemaatregelen van kracht

14 november 2016

Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanavond in een brief aan de Tweede Kamer een beeld geschetst van de vogelgriep verspreiding in Nederland en daar buiten. Daaruit komt een verontrustend beeld. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie vanaf vanavond extra preventieve maatregelen verplicht gesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen.

Lees meer...


Voorkom introductie en verspreiding van HPAI; neem alle hygiënemaatregelen in acht!

10 november 2016

Lees meer...


Ophokplicht van kracht

09 november 2016

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten besloten om vanavond vanaf 18.00 uur een ophokplicht in te stellen voor commercieel gehouden pluimvee. Aanleiding is de golf van uitbraken van HPAI H5N8 bij wilde vogels in Duitsland, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. Deze ingrijpende maatregel sluit goed aan bij de oproep van AVINED die vandaag is uitgegaan aan alle pluimveehouders om strenge hygiënemaatregelen toe te passen. Een combinatie van optimale biosecurity met een ophokplicht geeft nu per direct maximale mogelijkheden om een besmetting buiten de deur te houden. In de brief aan de Tweede Kamer roept Staatssecretaris Van Dam de gehele pluimveesector met klem op de hoogst mogelijke bioveiligheid in acht te nemen om verspreiding te voorkomen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf, schrijft het Ministerie. Daarom roept AVINED ook alle erfbetreders op om maximale voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het beperken van stalbezoeken (alleen onder strenge hygiëne voorwaarden) en het reinigen en ontsmetten van wielen en wielkasten. Vanuit AVINED en NVP is waardering uitgesproken voor de snelle en adequate besluitvorming door het Ministerie. De ernst van de dreiging wordt hiermee onderstreept. Hopelijk kunnen wij met deze gezamenlijke krachtige aanpak een uitbraak voorkomen.

Lees meer...


Fijnstofemissies onder de loep; integrale technieken enige duurzame oplossing

08 november 2016

Sinds het verschijnen van het VGO rapport (in de zomer van 2016) wordt veel gesproken over de gevolgen van het omschakelen naar stalsystemen die tegemoet komen aan maatschappelijke en politieke wensen voor meer dierenwelzijn. Door de omschakeling van de traditionele legbatterij naar scharrelstallen is de uitstoot van fijnstof veel groter geworden. Voor mensen in de sector geen nieuws, voor velen daarbuiten wel. Zondag 13 november biedt het KRO/NCRV-televisie programma De Monitor hier aandacht aan. Het grote publiek krijgt met deze uitzending inzicht in de complexiteit rond verduurzaming van de pluimveehouderij; hoger dierenwelzijn leidt tot slechtere milieuprestaties.

Lees meer...


NVP-Lid worden met korting

08 november 2016

Sinds het opheffen van het Productschap Pluimvee en Eieren is belangenbehartiging, zoals door de NVP wordt gedaan, belangrijker dan ooit tevoren. Bent u nog geen NVP-lid? Wordt dat dan nu en vul het aanmeldformulier op deze website in. Pluimveehouders die in november 2016 lid worden betalen voor dit jaar geen contributie meer en krijgen 25% korting op het lidmaatschap in 2017. Met een zo groot mogelijke achterban kan de NVP als belangenbehartiger een sterker geluid richting landelijke politiek en maatschappij laten klinken.

Lees meer...


Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

Lees meer

Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

25 oktober 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag de Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025 in ontvangst genomen van Hennie de Haan en Eric Hubers. Deze toekomstvisie is in de afgelopen maanden door NVP en LTO/NOP opgesteld. Leden konden daar op hun inbreng aan leveren.

Lees meer...


Hoe toekomstbestendig is van Dam's toekomstbestendige Agrofood Export''?

27 september 2016

Staatssecretaris van Dam pleit in zijn kamerbrief-toekomstbestendige-agrofood-export.pdf deels voor een "Made in Holland"-kwaliteitslabel voor exportbevordering van duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten. Dat juicht de NVP toe, maar tevens wil hij zwaar inzetten op export van kennis en technologie.
Minder, minder boeren in Nederland is een doodlopende weg voor structurele verbeteringen (incl. innovaties) in de voedselketen. De afstand tussen burger/consument en zijn voedsel(producent) wordt dan alleen groter; een ongewenst gevolg.

Lees meer...


Duurzaamheid vanuit sectorperspectief

Lees meer

Duurzaamheid vanuit sectorperspectief

13 oktober 2015

Duurzaamheid is al jaren de gevleugelde term voor de door de politiek en samenleving gewenste veranderingen. Duurzaamheid bestaat uit veel facetten en kent een soort heilige drie-eenheid tussen: 1) sociale acceptatie (people) - 2) draagkracht van de aarde/milieu (planet) en 3) economische haalbaarheid (profit). Om een juiste balans te hebben en houden, zullen innovaties en veranderingen nodig zijn. Maar niet tegen elke prijs en zeker niet zonder een haalbare bedrijfstak waarin voor commerciële doeleinden pluimvee wordt gehouden.

Lees meer...


Fair trade begint in eigen land

Lees meer

Fair trade begint in eigen land

13 oktober 2015

NVP pleit voor een fatsoenlijk inkomen en vitale toekomst voor de Nederlandse Pluimveehouderij in Nederland. Daarvoor is een stop benodigd op de EU-invoer van producten die onder andere omstandigheden mogen worden geproduceerd, dan in de EU-lidstaten is toegestaan (zoals traditionele legbatterijen).

Lees meer...