Donderdag, 27 oktober 2016

Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Belangen behartigen doe je met z'n allen, samen en schouder aan schouder.


Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

Lees meer

Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag de Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025 in ontvangst genomen van Hennie de Haan en Eric Hubers. Deze toekomstvisie is in de afgelopen maanden door NVP en LTO/NOP opgesteld. Leden konden daar op hun inbreng aan leveren.

Lees meer...


Hoe toekomstbestendig is van Dam's toekomstbestendige Agrofood Export''?

Staatssecretaris van Dam pleit in zijn kamerbrief-toekomstbestendige-agrofood-export.pdf deels voor een "Made in Holland"-kwaliteitslabel voor exportbevordering van duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten. Dat juicht de NVP toe, maar tevens wil hij zwaar inzetten op export van kennis en technologie.
Minder, minder boeren in Nederland is een doodlopende weg voor structurele verbeteringen (incl. innovaties) in de voedselketen. De afstand tussen burger/consument en zijn voedsel(producent) wordt dan alleen groter; een ongewenst gevolg.

Lees meer...


Gerede twijfels over conclusies invloed veehouderij op gezondheid omwonenden

Lees meer

Gerede twijfels over conclusies invloed veehouderij op gezondheid omwonenden

Het zonder meer toeschrijven van humane aandoeningen als longkanker, COPD, astma, hart- en vaatziekten aan fijnstof en ammoniak uit de veehouderij, zoals in (en naar aanleiding van) het VGO-rapport wordt gedaan blijkt wederom zeer onterecht te zijn.

Lees meer...


NVP wil eerlijke lesstof op scholen!

Lees meer

NVP wil eerlijke lesstof op scholen!

NVP: ‘Géén dierenactivisten-propaganda op scholen!

Lees meer...


Ook NVP neemt weer deel aan PAS-overleg

NVP is vandaag – onder voorwaarden - weer aangesloten in het reguliere PAS-overleg met het ministerie van Economische Zaken.

Lees meer...


Wetsvoorstel fosfaatrechten aan de Kamer aangeboden

Vandaag is het wetsvoorstel Fosfaatrechten aan de Kamer aangeboden.

Lees meer...


Houd de boerderij TTIP-vrij; 22 oktober demonstratie in Amsterdam

Lees meer

Houd de boerderij TTIP-vrij; 22 oktober demonstratie in Amsterdam

De NVP is voorstander van 'Stop vrijhandelsverdragen TTIP en CETA' in het belang van onze boeren, consumenten en een goede en veilige voedselvoorziening.

Lees meer...


Voor dierhouderij belastend VGO rapport aan Kamer aangeboden

In de eerste week van juli 2016 verscheen het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden, na drie jaar lang onderzoek door o.a. het RIVM. https://www.avined.nl/sites/www.avined.nl/files/im...

Lees meer...


Stageverslag

Lees meer

Stageverslag

Tijdens mijn periode bij de NVP heb ik onderzoek gedaan naar wat de consument weet over de achtergrond van het stukje kippenvlees dat zij in de supermarkt koopt? Ik ben zelf op onderzoek geweest, door naar supermarkten (AH, Jumbo en Lidl) te gaan en te kijken wat zij in hun schappen hadden liggen. Ook heb ik een enquête gemaakt waarin voor mij duidelijk werd hoe de consument denkt/wat de consument weet over het stukje kippenvlees. Daarnaast heb ik ook nog een literatuurstudie gedaan. In dit korte verslag zal ik mij conclusies naar voren laten komen en een korte samenvatting geven.

Lees meer...


geen 'dubbele DGF-heffing'  voor leghennenhouders

Lees meer

geen 'dubbele DGF-heffing' voor leghennenhouders

In antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA) is 27 juni 2016 bekend geworden dat Staatssecretaris Martijn van Dam pluimveehouders tegemoet komt die door toepassing in 2014 van de productschapsheffing en in 2015 van de diergezondheidsheffing op dezelfde, in 2014 opgezette koppels pluimvee, een heffing kregen opgelegd.

Lees meer...


De toekomstvisie is onderweg

De toekomstvisie van de pluimveesector krijgt steeds meer gestalte. NVP en de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP werken hier samen hard aan. Op basis van de informatie die de afgelopen maanden is opgehaald tijdens de ledenbijeenkomsten van NVP en LTO/NOP, zijn de belangrijkste onderwerpen en uitgangspunten voor de visie op een rij gezet. Met elkaar richten we ons op een maatschappelijk geaccepteerde, vitale en duurzame pluimveehouderij in 2025. Nu vindt de uitwerking plaats naar formulering van ambities en uitdagingen voor de komende jaren. Vervolgens wordt in beeld gebracht wat en wie we nodig hebben om die ambities te kunnen realiseren, zowel van de overheid als ketenpartners. De komende tijd worden nog diverse gesprekken gevoerd met personen uit de pluimveesector en onze omgeving (overheid en maatschappelijke organisaties). We streven er naar om de visie voor de zomer aan de Staatssecretaris van EZ te kunnen aanbieden.

Lees meer...


NVP onderdeel coalitie tegen TTIP

Lees meer

NVP onderdeel coalitie tegen TTIP

De NVP maakt onderdeel uit van een gelegenheidscoalitie om TTIP te stoppen, of landbouw, veehouderij en voedsel uit deze sectoren hier buiten te laten. Handelsverdragen zonder kip en ei kan, want in de Canadese variant van TTIP, CETA genaamd, zijn kip en eieren niet in opgenomen.

Lees meer...


Aanvraag Algemeen Verbind Verklaring (AVV) Pluimveesector

Lees meer

Aanvraag Algemeen Verbind Verklaring (AVV) Pluimveesector

De aanvraag voor een Algemeen Verbind Verklaring voor heffing en inning van gelden voor onderzoek en innovatie voor de Pluimveesector is nu zo goed als klaar. De aanvraag zal naar verwachting medio april worden ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Hopelijk volgt dan deze zomer toekenning.

Lees meer...


Zorgvuldig vangen, laden en transporteren van kippen

Lees meer

Zorgvuldig vangen, laden en transporteren van kippen

Het Integrale Keten Beheersingssysteem van de pluimveesector borgt via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen de productie van IKB eieren en pluimveevlees extra. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) uitvoeren.

Lees meer...


Duurzaamheid is voor iedereen wat anders; hoe duurzaam is dat?

24 februari 2016 was Hennie de Haan één van de vier deelnemers aan de inleidende lezingen en het daaropvolgende debat van de studievereniging Machiavelli (van de internationale studie Political Science aan de UvA) in Amsterdam. De gespreksleider van de avond was professor John Grin van de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer...


Destructietarieven 2016 vastgesteld

De staatssecretaris heeft op 27 januari de destructietarieven vastgesteld voor 2016. De tarieven gaan in met terugwerkende kracht op 1-1-2016. Voor de pluimveesector zijn de veranderingen niet groot. De stopkosten stijgen wel licht, maar de verwerkingskosten dalen. Dit komt omdat Rendac de normgewichten per diersoort heeft aangepast naar feitelijke gewichten. In de afgelopen jaren heeft Rendac op een aantal auto's de kadavers gewogen met geijkte weegapparatuur. Hierdoor bleek bijvoorbeeld een vat pluimvee lichter te zijn. Artikel Staatscourant met tarieven destructie

Lees meer...


Erkenning nodig voor primaire agro in Nederland

Lees meer

Erkenning nodig voor primaire agro in Nederland

Sociaal maatschappelijk draagvlak is vereist om boer te kunnen blijven in Nederland. En daar is iets wonderlijks mee aan de hand. Zo sprak Minister President Mark Rutte sprak 25-1-2016 tijdens het VVD Landbouwevent in Dronten zeer positief over de Nederlandse Landbouw. De voorbeeldfunctie die Nederland internationaal heeft en de positieve economische bijdrage, die de agrosectoren te samen leveren aan het overschot op de handelsbalans, worden buiten ons land geroemd.

Lees meer...


Prijzen, marktontwikkeling en een unlevel playing field

Prijsvorming is afhankelijk van vraag en aanbod. In een land waar een zelfvoorzieningsgraad is van meer dan 100%, moet een deel van de productie worden geëxporteerd. Voor Nederlands pluimveevlees en eieren is dat bijna 70%. Produceren voor de wereldmarkt, waar ook aanbieders zijn die een veel lagere kostprijsniveau hebben, dan in Nederland geldt en kan gelden geeft een 'unlevel playing field'.

Lees meer...


Voorkom introductie en verspreiding van besmettelijke dierziekten; neem alle hygiënemaatregelen in acht!

Lees meer...


Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Voormalig Staatssecretaris Dijksma heeft enkele forfaits voor stikstof en fosfaatproducties van dieren aangepast. U kunt het teruglezen in het ontwerpbesluit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, via deze link kunt u de nieuwe normen bekijken: Kennisgeving Ontwerpbesluit Meststoffenwet U kunt het ontwerpbesluit ook inzien tot 9 december op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur op het adres Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag.

Lees meer...


Duurzaamheid vanuit sectorperspectief

Lees meer

Duurzaamheid vanuit sectorperspectief

Duurzaamheid is al jaren de gevleugelde term voor de door de politiek en samenleving gewenste veranderingen. Duurzaamheid bestaat uit veel facetten en kent een soort heilige drie-eenheid tussen: 1) sociale acceptatie (people) - 2) draagkracht van de aarde/milieu (planet) en 3) economische haalbaarheid (profit). Om een juiste balans te hebben en houden, zullen innovaties en veranderingen nodig zijn. Maar niet tegen elke prijs en zeker niet zonder een haalbare bedrijfstak waarin voor commerciële doeleinden pluimvee wordt gehouden.

Lees meer...


Fair trade begint in eigen land

Lees meer

Fair trade begint in eigen land

NVP pleit voor een fatsoenlijk inkomen en vitale toekomst voor de Nederlandse Pluimveehouderij in Nederland. Daarvoor is een stop benodigd op de EU-invoer van producten die onder andere omstandigheden mogen worden geproduceerd, dan in de EU-lidstaten is toegestaan (zoals traditionele legbatterijen).

Lees meer...