Woensdag, 25 mei 2016

Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Belangen behartigen doe je met z'n allen, samen en schouder aan schouder.


Opnieuw HPAI introductie in Italië

In Italië is op 16 mei 2016 een tweede HPAI uitbraak gemeld van het type H7N7. Deze besmetting is vastgesteld op een vleeskalkoenbedrijf met 49.472 dieren, nabij de stad Portomaggiore in de regio Ferrara (Emilia-Romagna) (zie kaartje). Het bedrijf bevindt zich in het 3 km beschermingsgebied dat reeds was vastgesteld op 2 mei 2016 naar aanleiding van de HPAI H7N7 besmetting op een legpluimveebedrijf met 17.500 dieren. In het 10 km toezichtsgebied rondom het leghennenbedrijf bevinden zich 9 andere pluimveebedrijven.

Lees meer...


Pluimvee Symposium 2016

Lees meer

Pluimvee Symposium 2016

Op 25 en 26 mei vindt het Pluimvee Symposium 2016 plaats op de Venco Campus in Eersel.

Lees meer...


Manifest Houd de boerderij TTIP-vrij

Lees meer

Manifest Houd de boerderij TTIP-vrij

Stop TTIP en CETA in het belang van onze boeren, consumenten en voedselvoorziening.

Lees meer...


HPAI (H7N7) in Italië

Lees meer

HPAI (H7N7) in Italië

Gisteren is door de Italiaanse overheid bekend gemaakt dat een HPAI besmetting is vastgesteld op een pluimveebedrijf in de nabijheid van de Noord Italiaanse stad Portomaggiore. Deze stad ligt in de provincie Ferrara, gelegen ten noordnoordoosten van Bologna en zuidwesten van Venetië. Het betreft een legpluimveebedrijf met ca. 17.000 uitloopkippen. De afgelopen dagen werd er sterke uitval gemeld, waarna een onderzoek is opgestart. Uit nadere typering bleek het om een HPAI H7N7 besmetting te gaan. Het besmette bedrijf is inmiddels geruimd. Rondom het bedrijf is een beschermingsgebied van 3 km en een surveillance zone van 10 km ingesteld.

Lees meer...


De toekomstvisie is onderweg

De toekomstvisie van de pluimveesector krijgt steeds meer gestalte. NVP en de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP werken hier samen hard aan. Op basis van de informatie die de afgelopen maanden is opgehaald tijdens de ledenbijeenkomsten van NVP en LTO/NOP, zijn de belangrijkste onderwerpen en uitgangspunten voor de visie op een rij gezet. Met elkaar richten we ons op een maatschappelijk geaccepteerde, vitale en duurzame pluimveehouderij in 2025. Nu vindt de uitwerking plaats naar formulering van ambities en uitdagingen voor de komende jaren. Vervolgens wordt in beeld gebracht wat en wie we nodig hebben om die ambities te kunnen realiseren, zowel van de overheid als ketenpartners. De komende tijd worden nog diverse gesprekken gevoerd met personen uit de pluimveesector en onze omgeving (overheid en maatschappelijke organisaties). We streven er naar om de visie voor de zomer aan de Staatssecretaris van EZ te kunnen aanbieden.

Lees meer...


NVP 12 jaar!

Lees meer

NVP 12 jaar!

21-4-2016 bestond de NVP alweer 12 jaar. Nog altijd kritisch, betrokken en strijdbaar actief voor de belangen van alle pluimveehouders in Nederland.

Lees meer...


Kom ook naar de STOP TTIP actie in Den Haag

Lees meer

Kom ook naar de STOP TTIP actie in Den Haag

De bijzondere gelegenheidscoalitie van gezamenlijke boerenorganisaties, waaronder de NVP en Milieudefensie en FNV Agrarisch Groen houdt op 26 april om 13.30 uur een actie op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Ga mee en laat je zien en horen voor een niet verdergaan oneerlijk speelveld. Want, het kan toch niet waar zijn dat de EU de grenzen verder open stelt voor producten die hier niet (meer) gemaakt mogen worden.

Lees meer...


NVP onderdeel coalitie tegen TTIP

Lees meer

NVP onderdeel coalitie tegen TTIP

De NVP maakt onderdeel uit van een gelegenheidscoalitie om TTIP te stoppen, of landbouw, veehouderij en voedsel uit deze sectoren hier buiten te laten. Handelsverdragen zonder kip en ei kan, want in de Canadese variant van TTIP, CETA genaamd, zijn kip en eieren niet in opgenomen.

Lees meer...


Coryza besmetting

Op 11 april is er Coryza (acute snot) vastgesteld op een pluimveebedrijf in Noord Nederland. Het bedrijf bevindt zich ten zuidwesten van Groningen in een postcodegebied dat begint met de cijfers 93 en betreft een legpluimveebedrijf met uitloop. Dit is een pluimvee-arme regio. In een straal van 1 km, bevindt zich 1 vleeskuikenbedrijf, welke door de veehouder is geïnformeerd.

Lees meer...


2e Paasdag geslaagde open pluimveedag

Lees meer

2e Paasdag geslaagde open pluimveedag

Op Tweede Paasdag was de jaarlijkse open pluimveedag. Een flink aantal pluimveehouders uit de leg- en vleessector hebben letterlijk en figuurlijk hun stallen geopend voor het grote publiek.

Lees meer...


Anne Munsterhuis stagiaire bij NVP

Van 21 maart tot 18 juni 2016 wordt het Dagelijks Bestuur van de NVP versterkt door Anne Munsterhuis, stagiaire marketing en communicatie van het ROC in Almelo. Anne gaat onder andere de nieuwe huisstijl van de NVP verder 'uitrollen' in de online en gedrukte communicatie van de vakbond.

Lees meer...


Aanvraag Algemeen Verbind Verklaring (AVV) Pluimveesector

Lees meer

Aanvraag Algemeen Verbind Verklaring (AVV) Pluimveesector

De aanvraag voor een Algemeen Verbind Verklaring voor heffing en inning van gelden voor onderzoek en innovatie voor de Pluimveesector is nu zo goed als klaar. De aanvraag zal naar verwachting medio april worden ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Hopelijk volgt dan deze zomer toekenning.

Lees meer...


Zorgvuldig vangen, laden en transporteren van kippen

Lees meer

Zorgvuldig vangen, laden en transporteren van kippen

Het Integrale Keten Beheersingssysteem van de pluimveesector borgt via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen de productie van IKB eieren en pluimveevlees extra. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) uitvoeren.

Lees meer...


Duurzaamheid is voor iedereen wat anders; hoe duurzaam is dat?

24 februari 2016 was Hennie de Haan één van de vier deelnemers aan de inleidende lezingen en het daaropvolgende debat van de studievereniging Machiavelli (van de internationale studie Political Science aan de UvA) in Amsterdam. De gespreksleider van de avond was professor John Grin van de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer...


Destructietarieven 2016 vastgesteld

De staatssecretaris heeft op 27 januari de destructietarieven vastgesteld voor 2016. De tarieven gaan in met terugwerkende kracht op 1-1-2016. Voor de pluimveesector zijn de veranderingen niet groot. De stopkosten stijgen wel licht, maar de verwerkingskosten dalen. Dit komt omdat Rendac de normgewichten per diersoort heeft aangepast naar feitelijke gewichten. In de afgelopen jaren heeft Rendac op een aantal auto's de kadavers gewogen met geijkte weegapparatuur. Hierdoor bleek bijvoorbeeld een vat pluimvee lichter te zijn. Artikel Staatscourant met tarieven destructie

Lees meer...


Erkenning nodig voor primaire agro in Nederland

Lees meer

Erkenning nodig voor primaire agro in Nederland

Sociaal maatschappelijk draagvlak is vereist om boer te kunnen blijven in Nederland. En daar is iets wonderlijks mee aan de hand. Zo sprak Minister President Mark Rutte sprak 25-1-2016 tijdens het VVD Landbouwevent in Dronten zeer positief over de Nederlandse Landbouw. De voorbeeldfunctie die Nederland internationaal heeft en de positieve economische bijdrage, die de agrosectoren te samen leveren aan het overschot op de handelsbalans, worden buiten ons land geroemd.

Lees meer...


Prijzen, marktontwikkeling en een unlevel playing field

Prijsvorming is afhankelijk van vraag en aanbod. In een land waar een zelfvoorzieningsgraad is van meer dan 100%, moet een deel van de productie worden geëxporteerd. Voor Nederlands pluimveevlees en eieren is dat bijna 70%. Produceren voor de wereldmarkt, waar ook aanbieders zijn die een veel lagere kostprijsniveau hebben, dan in Nederland geldt en kan gelden geeft een 'unlevel playing field'.

Lees meer...


Voorkom introductie en verspreiding van besmettelijke dierziekten; neem alle hygiënemaatregelen in acht!

Lees meer...


Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Voormalig Staatssecretaris Dijksma heeft enkele forfaits voor stikstof en fosfaatproducties van dieren aangepast. U kunt het teruglezen in het ontwerpbesluit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, via deze link kunt u de nieuwe normen bekijken: Kennisgeving Ontwerpbesluit Meststoffenwet U kunt het ontwerpbesluit ook inzien tot 9 december op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur op het adres Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag.

Lees meer...


Duurzaamheid vanuit sectorperspectief

Lees meer

Duurzaamheid vanuit sectorperspectief

Duurzaamheid is al jaren de gevleugelde term voor de door de politiek en samenleving gewenste veranderingen. Duurzaamheid bestaat uit veel facetten en kent een soort heilige drie-eenheid tussen: 1) sociale acceptatie (people) - 2) draagkracht van de aarde/milieu (planet) en 3) economische haalbaarheid (profit). Om een juiste balans te hebben en houden, zullen innovaties en veranderingen nodig zijn. Maar niet tegen elke prijs en zeker niet zonder een haalbare bedrijfstak waarin voor commerciële doeleinden pluimvee wordt gehouden.

Lees meer...


Fair trade begint in eigen land

Lees meer

Fair trade begint in eigen land

NVP pleit voor een fatsoenlijk inkomen en vitale toekomst voor de Nederlandse Pluimveehouderij in Nederland. Daarvoor is een stop benodigd op de EU-invoer van producten die onder andere omstandigheden mogen worden geproduceerd, dan in de EU-lidstaten is toegestaan (zoals traditionele legbatterijen).

Lees meer...